• Kjøring på rødt lys 5200 kroner
  • Kjøring mot enveiskjøring 4200 kroner
  • Kjøring uten å gi tegn + feilaktig lysbruk 2000 kroner
  • Brudd på vikepliktregler 5200 kroner
  • Skadeverk fra 2000 kroner
  • Urinering på offentlig sted 1-3000 kroner
  • Ordensforstyrrelse— ikke beruset 2-5000 kroner
  • Kjøp av alkohol til mindreårige 2-4000 kroner
  • Tilgrising på offentlig sted 1-3000 kroner