— Hvis arealavviket er så stort at det skuffer deg i «dine berettigede forventninger», som retten ofte sier, snakker vi om vesentlig avvik. Da kan du kreve erstatning, sier Vidar Holm, underdirektør i Forbrukerrådet.

Hvor stor feilen må være, vil variere fra bolig til bolig.

— Men kommer det opp i syv-åtte-ni prosent har du all grunn til å være skuffet i dine forventninger, sier Holm.

En tommelfingerregel sier følgende om hvor stor erstatning du kan regne med å få:

  • Del kjøpesummen på arealet du har fått opplyst, og finn den antatte kvadratmeterprisen.
  • Gang det manglende arealet med den antatte prisen pr. kvadratmeter, og del på to. Grunnen til det siste er at boligens verdi ikke bare ligger i bygningen, men også i tomten.

— Men dette er et skjønnsmessig spørsmål, og tingrett, lagmannsrett og høyesterett kan gjøre forskjellige vurderinger, sier Vidar Holm.

Ifølge Holm bør feilmarginen være innenfor to kvadratmeter.

— Er feilen større enn det, har takstmannen rett og slett gjort en dårlig jobb, sier Holm.

Reklamasjonsgrensen er fem år. Etter dette mister du rettet til å få penger tilbake.