— Med denne skanneren kan vi fange opp et stort åsted på kort tid, med svært nøyaktige data og mål. Og i tre dimensjoner, sier Leif Riise, prosjektleder og pensjonert kriminaltekniker.

Han snakker om den tredimensjonale laserskanneren som nå testes ut av norsk politi. Kun uker etter at prosjektet offisielt hadde startet, i januar i år, kom storbrannen i Lærdal.

Der ble skanneren testet i felt for første gang. Ikke akkurat upassende for Riise, som frem til sommeren 2012 var leder for Kriminalteknisk avsnitt i Oslo politidistrikt - med brannetterforskning som spesialfelt.

- Kunne animert brannutviklingen

— Vi tok med skanneren til Lærdal for å prøve oss på et reelt åsted, og vi kom etter at alt var utbrent. Skanningen vi gjorde der, er ikke ment å brukes i etterforskningen, poengterer Riise.

Han sier likevel at materialet de sitter igjen med, kunne vært brukt til å lage en tredimensjonal animasjon av hvordan Lærdal-brannen spredte seg fra hus til hus.

3D-bildene kan også brukes i rettssalen i kriminalsaker, og gi et helt annet bilde av åsteder

— Det kunne vi gjort, ja. Siden alt var utbrent, måtte vi da ha modellert inn husene som sto der. Men også det lar seg gjøre, sier prosjektlederen.

Hovedtanken er å bruke 3D-skanning til å dokumentere åsteder. Og ikke bare etter brann.

Ifølge lederen for 3D-skanningprosjektet, kan denne typen laserskanning brukes i alle typer ulykker og kriminalsaker der det anses nyttig.

— Vi snakker om drapssaker, sedelighetssaker, trafikkulykker eller andre alvorlig ulykker. Blant annet, sier Riise.

«Et helt annet bilde»

— Fordelen vil være et svært nøyaktig og tredimensjonalt bilde av åstedet, som kan lagres så lenge man vil og sendes jorden rundt elektronisk til spesialister man ønsker vurderinger fra. 3D-bildene kan også brukes i rettssalen i kriminalsaker, og gi et helt annet bilde av åsteder enn dagens todimensjonale bilder gir muligheten til.

Politidirektoratet (POD) står bak uttestingen av 3D-laserskanning, mens uttestingen skjer i et samarbeid mellom Kripos og Oslo politidistrikt. Seks personer er med, to av dem på heltid. Teknisk Ukeblad var trolig de første til å omtale skanneren i artikkel denne uken.

- Først i Skandinavia

Norsk politi er, i hvert fall så langt Riise kjenner til, det første i Skandinavia til å teste en slik laserskanner til åstedsbruk.

— 3D-skanning av åsteder er et svært nøyaktig og godt hjelpemiddel til å dokumentere, sier Riise.

Han understreker likevel at dette ikke er noe tryllemiddel.

— 3D-laserbildene kan være et godt hjelpemiddel i mange typer etterforskning. Men det er fortsatt kriminalteknikere som skal være sjefene på et åsted og gjøre den viktigste jobben der. Det er teknikerne som må gjøre åstedsundersøkelsen, understreker Riise.

— De tredimensjonale bildene kan i seg selv verken sikre spor eller gi noen fysisk analyse. Med de kan i etterkant analyseres på en helt annen måte enn med dagens metode, der man bruker tradisjonelle, todimensjonale fotografier og 360-gradersbilder.

Ikke for alle

Uttestingen av laserskanneren skal pågå over ett år til, og så skal erfaringene oppsummeres i en evaluering. Ifølge prosjektleder Riise er ingenting avgjort ennå.

— Om dette blir noe norsk politi tar i bruk, er det vårt arbeid som avgjør. Og hvor mange som eventuelt får slike skannere, er helt i det blå. Det jeg kan si er at det uansett ikke er aktuelt at alle politidistriktene, som med dagens struktur betyr 27 distrikter, skal ha slike skannere.