— Det er tettheten mellom stoppene som avgjør hvor raskt Bybanen går. Men vi er nødt til å ha kunder hvis den skal forsvare investeringen. Det hjelper ikke at den går raskt hvis den kjører forbi alle kundene, sier plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes.

Til uken legger planavdelingen i Bergen kommune frem en rapport som viser hvilke hovedtraseer Bergen bør satse på når Bybanen skal bygges ut frem mot 2040. (Klikk på grafikken for større versjon)

Som BT skrev forrige helg, har planleggerne valgt å satse på følgende traseer, i denne rekkefølgen:

  • 1. Rådal-Flesland (forlengelse av linjen som er under utbygging)
  • 2. Sentrum-NHH-Åsane
  • 3. Sentrum-Haukeland-Mindemyren-Oasen

Linje 3 er tenkt forlenget til Loddefjord og Storavatnet terminal. Planleggerne mener derimot at det ikke er nok passasjergrunnlag til å bygge videre mot Askøy og Sotra. Også baner til Os, Lindås og Arna er forkastet i denne omgang. Laksevåg vil også bli liggende i «bybaneskyggen», dersom planavdelingens anbefalinger blir fulgt av politikerne.

— Det er først og fremst mulige passasjertall som er grunnlaget for de anbefalte hovedtraseene. For enkelte områder mener utrederne at det er bedre å satse på bussforbindelser inn mot sentrum, sier Svanes.

Det hjelper ikke at den går raskt hvis den kjører forbi alle kundene.

Mette Svanes

Ekspress eller «somletrikk»

Neste skritt er å utarbeide detaljerte planer over hvor Bybanens trasé skal gå gjennom de aktuelle bydelene og hvor stasjonene skal ligge. Disse planene skal legges frem til våren.

Utrederne ser på en rekke mulige traseer, men arbeider etter to hovedprinsipper:

  • En rask «ekspressrute» med få stopp og forholdsvis rette strekninger. (Rød strek på kartet)

— En slik trasé gir kort reisetid og lavere byggekostnader, men fanger opp forholdsvis få boliger og arbeidsplasser på sin vei. Det gir et lavere passasjergrunnlag, og dårligere driftsgrunnlag, forklarer Svanes.

  • En mer snirklete trasé med flere stopp og flere svinger (grønn strek).

— Det gir oss et maksimalt passasjergrunnlag, men senker farten på banen. Byggekostnadene er høyere, men driftsinntektene er også større, sier Svanes.

Hun understreker at de endelige anbefalingene neppe blir nøyaktig som noen av de traseene som er vist på kartet hittil. Trolig blir anbefalingen en blanding av ekspress- og «somleprinsippet».

Blir ikke et flytog

Første strekning som skal få utarbeidet en detaljert trasé, er Rådal-Flesland. Når Bybanen står ferdig til Lagunen i 2013, er håpet å bygge videre mot Flesland med en gang.

Også der har planleggerne regnet på to ulike alternativer, med fem minutters forskjell i reisetid. En linje langs Flyplassvegen vil være enklest å bygge og ta kortest tid, med bare tre stopp mellom Lagunen og Flesland. Problemet er at det er lite bebyggelse og få store arbeidsplasser langs denne linjen, med unntak av Telenor-bygget i Birkelandskrysset.

Derfor var kommunaldirektør Edel Eikeseth ganske klar på at hun vil anbefale en linje lenger nord, når hun presenterte planene på en konferanse forrige helg.

— Flypassasjerer fra sentrum til Flesland er ikke de viktigste i denne sammenheng. Det er langt viktigere å få inkludert de mange arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad, sa Eikeseth.

Blant de foreslåtte stoppene på vei til Flesland er Feråsen ved StatoilHydros hovedkontor i Bergen. Oljegiganten planlegger å utvide til 3300 arbeidsplasser. Industri- og kontorområdene på Sandsli og Kokstad vil også få egne bybanestopp.

— Å legge banen lenger nord vil også minske presset på å bygge ut sør for Flyplassvegen, som vi hittil har holdt av til landbruk og grøntområder, sa Eikeseth.

Må ha plass til depot

Et annet forhold som kan være med å bestemme takten i utbyggingen, er behovet for depot og verksted for bybanevognene.

På linjen til Nesttun er det bygget depot på Kronstad. Men dette vil bli for lite når man utvider linjenettet og kjøper inn flere og større vogner. De eneste stedene langs linjen der det finnes tomter store nok til et nytt depot langs linjen, er på Flesland og i Åsane. Dermed kan det bli nødvendig å bygge dit så raskt som mulig.

Si din mening om fremtidens bybane i kommentarfeltet.