Byrådet skal behandle planen torsdag. Kommunen ønsker at fremtidens paradis skal bli et mer levende sentrum med et stort åpent område som er tilrettelagt for både voksne og barn. Benker og planter skal gi området et sentrumspreg.

Syvetasjers blokk

Planene vil blant annet innebære at det blir bygget et syvetasjers hus i området, i tilegg til en rekke andre bygg som er høyere enn de som står der i dag.

Kommunen fikk rundt femti innspill i prosessen, hvor blant annet beboere i området utrykte bekymring med tanke på støy og hvor høye byggene kom til å bli. Flere av utbyggerne må nå belage seg på å redusere høyden, skriver kommunen.

Det var Fanaposten som først omtalte saken.

ØNSKER DETTE: Slik ønsker kommunen at Paradis sentrum skal se ut.

Sentrum med sol

I planen som ble offentliggjort tirsdag, står det at det vil komme brede fortau og gangveier med et felles møtepunkt ved et stort offentlig byrom ved bybanes holdeplass. Her legger plangruppen til at det er gode solforhold hele året.

Ved Sanbrekkvegen/Statsminister Michelsens veg blir det fem meter brede fortau og doble tretrekker. Området vil ha en en øvre fartsgrense på 30 kilometer i timen.

Andre planer er:

  • Utvidelsen av Nesttunvegen, med 3m fortau, doble trerekker og bussholdeplass ved Paradisalleen og bybanestoppet.
  • Gang (og sykkel) veg fra Jacob Kjødes veg via Paradisalleen, i bro over Nesttunvegen og langs Tunvegen til Sandbrekkevegen.
  • Offentlig byrom mellom Nesstunvegen— bybaneholdeplass og opp til hesteskobygget (Paradisleitet 2).
  • Statsminister Michelsens veg blir utvidet med tosidig fortau og sykkelveg.