I forslaget til endringer i tobakksskadeloven vil regjeringen forby både snusing og røyking fra grunnskolen til og med videregående skoler.

— Hvilken forandring vil det gjøre? Jeg kan ikke skjønne hvordan de skal klare å håndheve dette, sier Filip Rødder (20) ved Årstad videregående skole.

Den nye forslaget sier at elevene skal nektes å røyke og snuse både på skolens område og utenfor i skoletiden. Lærerne skal droppe all tobakk på skolens område, men kan fortsatt bruke tobakk utenfor skoleområdet.

Bestemt i ordensreglene

Rødder tror ikke tobakksforbudet vil få noen betydning i praksis. Ved skolen hans er det i dag forbudt å snuse på skolens område, men ikke rett utenfor.

— I dag er det ingen som skjuler at de tar snus i timene, sier Rødder.

I syv norske fylker er det allerede et totalt tobakksforbud på videregående skoler. I Hordaland sørger felles ordensregler for videregående skoler for at det er et forbud mot både tobakk og snus på skolenes områder. Men nå kan det altså bli forbudt ved lov.

— Å passe på dem som snuser er en utfordring. Det er mye lettere å se hvem som røyker. Innendørs kan vi kanskje oppdage det, men utendørs er det vanskelig å følge med på, sier assisterende rektor Sigurd Trageton ved Årstad videregående skole.

Begynner på ungdomsskolen

Filip Rødder begynte å snuse på ungdomsskolen.

— Jeg tror de fleste begynner der, ikke på videregående, sier Rødder.

Medelev Jørgen Winter Olsen (17) er mer positiv til forslaget. Han snuser ikke.

— Det er ekkelt å gå rundt når folk spytter snus på gulvet. Dessuten vet jo at snus gir gule tenner og ikke er bra for kroppen, sier Olsen.

Forslaget til endring i tobakksskadeloven skal behandles av helse- og omsorgskomiteen i begynnelsen av mars. Nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen ser at det vil være utfordrende å håndheve forbudet.

Ikke et mål å straffe

— I lovforslaget er dette lagt til rektor, og slik må det være. Det kommer ikke noe snuspoliti til skolen nær deg, men skoleeier må kunne føre tilsyn med at tobakksforbudet er godt varslet og innarbeidet i reglement slik at elever er tydelig klar over det, sier Toppe.

— Kommunene og Arbeidstilsynet vil også føre tilsyn med at skolene følger opp lovbestemmelsen på samme måte som de fører tilsyn med dagens røykeforbud, sier statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet.

Toppe påpeker at det ikke er et mål å straffe dem som bryter forbudet.

— Hovedpoenget er å gi et tydelig signal og skape holdningsendring, sier Toppe.

I høringsrunden til loven var ingen imot forslaget. Alle de 35 spurte var positive til forslaget om totalt tobakksforbud.

— Flere ville at vi også skulle la ansatte, lærere og besøkende bli omfattet av forbudet også, sier Toppe.

- Skal de sende politiet?

Hvert år dør over 5000 mennesker i Norge av skadevirkninger av tobakk. Nasjonalt råd for tobakksforebygging forventer at antall sykdommer som er snusrelatert vil fortsette å øke etter hvert som det blir mer forskning på konsekvenser av livslang snusing.

— Vi vet at for hvert år ungdom er tobakksfrie, så øker sjansen for at de aldri begynner å bruke tobakk, sier Tangnæs Grønvold.

Helse- og omsorgskomiteens leder Bent Høie (H) er skeptisk til regjeringens lovforslag.

— Jeg er skeptisk til å likestille røyk og snus. Ved røyk skader en andre med passiv røyking, ved bruk av snus skader en seg selv, sier Høie. Han mener det må være opp til de lokale skoleeierne om de vil legge ned forbud mot all tobakksbruk på skolen.

— Det er de som må håndheve reglene. Jeg håper ikke Ap har tenkt å bruke politiet til å håndheve denne loven, sier Høie.

Hva mener du om forslaget!