Det er selskapet Eventus Consulting Group som har søkt konsesjon for å fly et ubemannet fjernstyrt luftskip over Bergen. Luftskipet, en såkalt mini-Zeppeliner, er cirka ti meter langt og er fylt med helium.

— Hovedformålet med luftskipet skal være reklameoppdrag, og oppdrag i forbindelse med kulturelle arrangementer i Bergen, sier Svein Ove Lomheim i Eventus Consulting Group. Han sier at han lenge har hatt en stor interesse for luftskip, og nå prøver han også å skape en næring av det.

Noe for politiet?

Nå har han søkt Luftfartstilsynet om konsesjon til flygingene, og det er også de som skal som eventuelt skal godkjenne søknaden. Bergen kommune har likevel fått saken på høring.

Planen er at en eller to luftskip skal kunne fly over Bergen ti til tolv dager i måneden.

Luftskipet Lomheim vil ha over Bergen, skal utstyres med reklame som vil være svært synlig over byens gater.

Foreløpig har ikke Lomheim inngått noen samarbeidsavtaler, men i søknaden legger de frem mange planer om samarbeid med lokale kulturinstitusjoner og lokalt næringsliv.

Håpet hans er at både Vil Vite og eventuelt bt.no vil bruke filmene fra kameraet og vise Bergen fra oven.

Luftskipet skal også kunne brukes til arealfotografering, landmåling og for å måle luftforurensning.

Lomheim ser også for seg at politiet i fremtiden kan bruke luftskipet til å overvåke byen fra oven på kveldstid.

I søknaden kommer det frem at luftskipene først og fremst skal fly over sjøen, og det er lagt opp flere ruter over Puddefjorden og inn i Vågen.

Lomheim forklarer at han har tenkt å fly også andre steder i landet.

  • I Sverige er dette allerede etablert, og luftskipene brukes ofte under forskjellige festivaler, sier han.

Han sier at sikkerheten ikke er noe problem.

  • Vi må forholde oss til et strengt regelverk fra Luftfartstilsynet. Jeg utarbeider nå en sikkerhetsanalyse som skal sendes myndighetene, sier Lomheim.

Frykter for sikkerheten

— Det er flott at folk er kreative, men jeg vil fortsatt at bergenserne skal kunne se blå himmel de dagene vi har det her i byen, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hun er spesielt kritisk til at en luftskipet blir en svevende reklameplakat.

  • Bergen har sagt nei til reklamefinansierte byromsmøbler, og jeg tror reaksjonene hadde blitt sterke dersom vi fikk luftromsreklame i byen vår. Vi vil ikke ha en flygende reklameplakat for billige kjøttboller morgen, middag og kveld, sier Iversen.

På zeppeliner.no kan du lese mer om firmaet.

Skeptisk eller begeistret? Skriv din mening.

zeppeliner.no