Meter for meter forsvinner grunnen under over 200 år gamle Lønningen lystgård. Her i bakkene bak dagens passasjerterminal skal det bygges en ny flyplassterminal. Den nye terminalen som skal stå klar i 2017, vil utvide kapasiteten på Flesland fra dagens fem til oppunder 10 millioner mennesker årlig.

Arbeidet med terminalen er i gang rundt det verneverdige huset. Men Avinor får ikke lov å demontere lystgården, før det er bestemt hvor huset skal gjenreises.

Fylkeskonservator står steilt på kravet om at flytteplanen må være på plass før huset blir plukket fra hverandre.

— Ikke nytt Ekserserhus

— Vi ønsker ikke et nytt Ekserserhus på Flesland, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Ekserserhuset ligger fortsatt lagret på Askøy, mer enn 10 år etter at det gamle kulturhuset på Nøstet ble revet.

Avinor har gjort avtale med et firma som skal ta ned huset på Flesland, varmebehandle alle materialer og sikre at lagringen skjer forsvarlig før gjenoppbyggingen. Prisen for dette er 10 millioner kroner.

- Fordyrer prosjektet

— I to måneder har disse fagfolkene gått og ventet på klarsignal. Dette fordyrer prosjektet vårt, og utsetter en sårt tiltrengt ny flyterminal, sier prosjektdirektør Alf Sognefest i Avinor.

Fylkeskonservator burde stolt på forsikringene om at huset skal gjenreises på egnet sted, mener Sognefest. Han peker på at Avinor har tradisjon for å ta vare på verneverdige bygninger over hele Norge.

— Avinor springer ikke fra sine forpliktelser, sier han og legger til:

— Vi er faktisk de som er mest glad i dette bygget. Det er vi som eier det og har tatt vare på det. Vi føler dette har med tillit å gjøre, sier han.

Frykter skader

Sognefest frykter nå at graving og sprenging rundt lystgården skal skade huset.

- Kan dere ikke bare slutte sprengingsarbeidet?

— Denne regionen har faktisk bestemt at flyplassen skal utvides. Stopper vi sprengingen, stopper vi klargjøringen av tomten for den nye flyterminalen, Bybanen og det nye veinettet ved flyplassen. Det virker ikke er særlig fornuftig, sier Sognefest.

Fylkeskonservator Ekerhovd avviser at det er fylkeskonservator som forsinker flyttingen av Lønningen lystgård.

— Avinor har visst lenge at det må foreligge en god og realistisk plan for gjenreising av huset, før det blir aktuelt å si ja til demontering, sier Ekerhovd.

Arboretet på Milde er et aktuelt sted å plassere huset. Et annet alternativ er Avinors egen eiendom på Liland. Noen avtale med Arboretet er ikke på plass.

Åpen for nye tomter

Sognefest er også åpen for andre alternativ:

— Hvis ikke vi får godkjent noen av de plasseringene vi har foreslått, er vi åpen for å utlyse et tilbud. Mange har sagt seg interessert i å overta huset, men ikke alle steder og bruksområder er egnet for å plassere et slikt verneverdig hus.

Ekerhovd tror på en snarlig løsning:

— Jeg tror vi skal klare å lande en løsning med Avinor og tredjepart i nærmeste fremtid, sier han.