Nye tall fra renovasjonsselskapet BIR viser at bergenserne aldri har vært bedre til å sortere, selv om bossmengdene har gått opp.

BIR mener at årsaken er mange års opplæring.

Spent på sluttresultatet

— Jeg har lyst til å gi kundene en tilbakemelding siden vi ser igjen den gode kildesorteringsinnsatsen i statistikken vår - og er veldig spente på årsresultatet for 2012. Det er spesielt god utvikling for innsamlet mengde farlig avfall og glass og metall fra husholdningene, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal til bt.no.

Utviklingen skjer til tross for flere saker om at folk kaster døde hjorter, brukne ski, hestemøkk, mikrobølgeovner og juletrær i papirsorteringen.Det helautomatiske anlegget på Lønningen kan få unna 20 tonn med papir hver time, men stopper stadig opp på grunn av feilsortering.

Ni prosentpoeng bedre

Likevel er totalbildet en klar bedring.

Tallene for første halvår i 2012 viser at det ble levert inn 67.671 tonn avfall. 29.165 var sortert av kundene, eller 43,1 prosent.

Det er ny rekord, opp fra 41,8 prosent året før.

I åtte år siden var andelen av sortert avfall nede på 32,8. De siste årene har den økt jevnt og trutt.

— Ellers bidrar den gode utviklingen på BIRs 11 gjenvinningsstasjoner til at utsorterte mengde stadig gjør pene hopp oppover på statistikken. Kundene sorterer villig vekk rent trevirke, impregnert trevirke, farlig avfall grøntavfall, bildekk og gips. Nå er hele 68,4 prosent av avfallet på stasjonene sortert av kundene, sier Skudal.

BIR gjør også gre som øker mengden sortert avfall til materialgjenvinning.

— Det betyr at resultatet ligger enda høyere enn disse tallene viser. De refererer bare til avfallsmengden sortert av kundene, påpeker Skudal.

HER HAVNER DET: Renovasjonsarbeidere tømmer en container på 2500 kilo på en gjenvinningsstasjon på Espehaugen.
BIR