Skyss har en egen reisegaranti der selskapet forplikter seg til å gjøre sitt beste for å få deg dit du skal i rett tid. Dersom det likevel oppstår forsinkelser lover Skyss å gi deg best mulig informasjon om hva som skjer, kjapt opplyse om alternativ reisemåter og i så stor grad som mulig skaffe alternativ transport.

Så mye får du

Dersom Skyss ikke kan by deg alternativ transport, og dersom du blir mer enn 20 minutter for sein, vil selskapet refundere utleggene dine til taxi etter disse satsene:

  • Reiser under en time: Inntil 500 kroner.
  • Reiser mellom en og tre timer: Inntil 750 kroner.
  • Reiser over tre timer: Inntil 1000 kroner.

Natt på hotell

På reiser over tre timer, der forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem dit du skal før dagen etter, får du dekket det overnattingen har kostet deg.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor Skyss sin kontroll.

Klikk her for å sjekke Skyss sitt reisegarantiskjema!