– På bunnen er det seks meter med gørr. Et fantastisk kulturminne, sier førsteamanuensis Knut Krzywinski ved Universitetet i Bergen entusiastisk.

Biologen snakker om laget med århundregamle sedimenter som ligger på bunnen av Lille Lungegårdsvann. Det er dette laget som gjør at vannet midt i Bergen sentrum innimellom blir grønt og illeluktende.

Nå skal kommunen starte et prosjekt for å bli kvitt de svovelholdige massene. Det er bare ett problem: Massene er et fortidsminne.

Dassmose og innvollsorm

– Derfor har vi søkt om støtte til et prosjekt der vi går igjennom massene før de ødelegges. Ingen andre steder kan vi finne byens forurensningshistorie så konsentrert og urørt, sier Krzywinski.

– Hva kan dere finne på bunnen?

– Alle mulige spor etter aktiviteter på land gjennom historien, fra det var landbruksområde til industriell tid. Det flotte med slike sedimenter er at alt som havner der, bevares. Vi har gjort en boring, og fant alger, pollen, bjørkefrø og mose. Nå holder vi på å karbondatere funnene, for å finne ut hvor gamle de er, sier førsteamanuensen.

Noe av det han er sikker på å finne, er såkalt dassmose – forløperen til dopapir. For tusen år siden brukte folk en spesiell mose til å tørke seg bak. På samme tid var Smålungeren, som den gang var en vik, stedet der kaggene ble tømt ut.

– Det vil si oss mye om datidens matvaner, og vi kan finne rester av folkesykdommer som innvollsorm og lignende, sier biologen, fortsatt like entusiastisk.

– Dessuten har vi et hull i historien. Vi vet ikke når man gikk over fra mose til dopapir. Kanskje undersøkelsene i Smålungeren kan hjelpe oss med det?

Slipper å tømme vannet

Fra de nyere lagene regner Krzywinski med å finne rester av garveriet som i sin tid lå langs vannet, deretter gassverket og jernbanestasjonen. Ikke minst er det trolig en rekke sotlag etter de store bybrannene.

– Og vi finner sikkert radioaktivt cesium etter atomprøvesprengningene på 50-tallet, tror han.

Byantikvarens kontor skal bidra med sin kunnskap for å prøve å finne kilden til de ulike forurensningslagene.

– Som gammel arkeolog håper jeg inderlig at det blir resultater av dette, sier byantikvar Siri Myrvoll.

Kommunen har lenge jobbet for å gjøre Smålungeren til et velfungerende ferskvann. På 80-tallet ble det satt inn enveisventil i røret mellom Store og Lille Lungegårdsvann, slik at det ikke kommer saltvann inn. Det gjenstående problemet er de illeluktende massene på bunnen.

– For å slippe å fjerne massene, med alle de problemende det innebærer, vil vi prøve en metode der vi injiserer oksiderende stoffer inn i bunnen. Det vil forhåpentlig kunne rense opp uten at vi trenger å tømme det for vann, sier vassdragskoordinator Sølve Sondbø i Bergen kommune.

Hva mener du om undersøkelsene i Smålungeren? Diskuter saken under!