Mens Bergen har innført flere tiltak for akuttforurensningen, er det i mindre grad tilstanden i Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Bergen er også byen som har hatt de største problemene. Men også i de andre byene har luften vært over grenseverdiene for helsefarlig luft.

Blant annet i Tromsø. Om Bergen har opplevd ekstremt høye nivåer på målingene, har Tromsø i enda større grad fått merke svevestøv. Det er vel å merke over korte tidsrom.

På det verste har timemengden svevestøv ligget på 600 mikrogram pr. kubikkmeter. For døgnverdiene ligger Bergen høyere.

Mer piggfritt

— Det er i perioder med mye trafikk og oppholdsvær at vi får problemer. Vi har ikke så mange tiltak å sette i verk, sier Wim Weber i Tromsø kommune.

Siden Tromsø har få kilometer med firefelt-vei, er ikke sambruksfelt aktuelt. Kommunen har heller ikke valgt å bruke penger på en panteordning for vedovner, slik Bergen, Trondheim og Oslo har.

— Vi prøver å påvirke folk til å bruke piggfrie dekk. Vi er oppe i dekning på 17 prosent nå. Den var åtte da vi startet, sier Weber.

Situasjonen er nesten motsatt i Trondheim: 74 prosent bruker piggfrie dekk. Bergen har, til sammenligning, en andel på over 90 prosent.

— Som Bergen og Oslo har også vi problemer med svevestøv. Det er mindre problemer her med nitrogendioksid, slik Bergen har, sier Tore Berg, sjefingeniør i Trondheim kommune.

Kollektivfelt er innført i de verste områdene. Der stopper også de midlertidige tiltakene.

Dessuten er situasjonen de siste årene blitt bedre.

— Vi har ikke lenger de høye verdiene vi hadde for ti år siden, sier Berg.

Luftskifte

I Oslo utreder kommunen hvilke tiltak som kan brukes for å få ned luftforurensningen. De er først ferdige i mars.

— Til nå har vi ikke satt i gang strakstiltak i perioder med høy luftforurensning, annetenn at Vegvesenet har oppfordret til å la bilen stå i perioder med svært forurenset luft, sier Christine Oppegaard i Oslos helse- og velferdsetat.

«Svært dårlig» var karakteristikken luften i Stavanger fikk i går tidlig.

— En periode vurderte vi strenge tiltak, men så kom et luftskifte. Vi følger nøye med. Vedvarer høy forurensning over tid, må vi innføre tiltak, sier Egil Bjørløv i Stavanger kommune.

Mer langsiktige tiltak er under vurdering, blant annet å starte panteordning for vedovner og avgift på piggdekk.