• Tryggare enn å køyra Bergen-Voss med bil, seier erfaren padlar.

Det var på fredag ein tsjekkisk padlar sette utfor Rjoandefossen i elva Rjoåni, ei sideelv til Raundalselva på Mjølfjell, nær Voss.

«Ei naturskjønn og flott elv med nokre spennande stryk», som styremedlem i Voss kajakklubb, Arild Tvilde, omtalar den.

Han meiner fossen er om lag 12 meter høg.

Her skulle dei ta seg heilt ut. Christian Nome Lepsøe

Det var BT-medarbeidar Christian Nome Lepsøe som tilfeldigvis kom over padlestuntet.

— Padlaren var saman med ein venegjeng, og dei fortalde dei hadde vore i Noreg i tre veker for å padla i ulike elvar. Dette var siste dagen deira, og dette var det høgaste fossefallet dei skulle setja utfor. Her skulle dei ta seg heilt ut, seier Lepsøe.

Det er berre einmånad sidan ein brite omkom då han padla i Raundalselva, og det har dei sisteåra vore mange utlendingar som har omkomme i norske elver på padletur.

Mjuk landing

Men sjølv om det å setja utfor eit slikt fossefall kan sjå halsbrekkande ut, meiner ikkje Tvilde det er så ekstremt.

— Det er tryggare enn å køyra Bergen-Voss med bil og andre allment aksepterte risikoar me alle tek dagleg. Både statistisk sett og ikkje minst med tanke på førebuingar, seier Tvilde.

Bergen-Voss vert kalla «dødsvegen» etter mange ulykker dei siste åra — sjå video då bt.no sat på med trailersjåfør Stig Tore Antun.- Opplagt er det ein viss fare for mekaniske skadar når ein padlar fossar i denne storleiken. Men ser du det opp mot sykling, der ein krasjar i asfalt og steinar, så landar du her i såkalla «airiated» vatn, kvitt vatn med mykje luft i. Landinga er difor ikkje nødvendigvis så hard, forklarar han.

Kameratar parat

Ein skal likevel ikkje undervurdera risikoen i ein slik aktivitet, påpeikar Tvilde.

— Ein bør vera erfaren, og grundig synfaring er viktig. Vurderingane ligg ikkje berre på høgda, men korleis ein skal landa, å kontrollera kropp og kajakk i fallet og om landinga er djup nok. Faktorar endrar seg òg med vassføring. Alt dette er vanleg å gå gjennom og vurdera nøye før ein padlar slike stryk, seier Tvilde.

At stuntet ikkje er ufarleg, var også tsjekkarane klar over. Dei fortalde til Lepsøe at dei på førehand hadde rekognosert fossen nøye.

— Dei sa at idet hansette utfor, var det marginer på så lite som 20-30 cm som avgjorde om dettegjekk bra eller ei, seier Lepsøe.

Medan padlaren sette utfor, sat to av venene parat i kajakk nede i elva i beredskap.

— Mogelegheiter for kameratredning om noko uføresett skjer, er også vanleg, seier Tvilde.

Sjølv har han padla i Rjoåni, men Rjoandefossen har han enno til gode då vassføringa ikkje var rett.