Fredag 5. september ble to rumenske menn på 40 og 33 år og en kvinne varetektsfengslet for fire uker. De er siktet for medvirkning til overdragelse av narkotika. Den 33 år gamle mannen og kvinnen er også siktet for heleri. De tre avviser at de har gjort noe straffbart, med unntak av den 33 år gamle bileieren. Han innrømmer at han har kjørt pirattaxi.

29.000 i bilen

Bergen tingrett varetektsfengslet samtlige i fire uker, men de anket. Gulating lagmannsrett forkastet anken, og dermed blir de sittende i fengsel.

— Lagmannsretten fant som tingretten skjellig grunn til mistanke for profesjonell narkotikaomsetning i samvirke mellom flere personer, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen ved Hordaland politidistrikt.

Smykker lå i bilens hanskerom, men bileieren avviser at de var stjålet.
POLITIET

Han mener saken viser at det drives organisert narkotikasalg i deler av tiggermiljøet i Bergen.

— Etter fengslingsmøtet i tingretten har politiet ved gjennomgang av bilene funnet 29.000 kroner gjemt i den ene bilen. Pengefunnet underbygger mistanken om at tiggingen bare er en måte å skjule den virksomheten de egentlig bedriver, nemlig omsetning av narkotika, sier politiadvokaten.

Spanet på Torget

Ifølge Christoffersen har politiet også funnet en liten pose med hvitt pulver som formentlig er amfetamin, i tillegg til ytterligere noen flere tabletter, klokker og gullsmykker/gullarmbånd.

Forsvarerne til de tre argumenterte med at det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle personene, men ble altså verken hørt i tingrett eller lagmannsrett.

Den eldste mannen og kvinnen ble pågrepet tirsdag 2. september etter at spanere fulgte med dem. Ifølge politiet satt kvinnen på Torget da en rusmisbruker komme bort til henne. Kvinnen gikk da mot mannen som sto i nærheten. Hun fikk en serviett av ham, som hun leverte servietten til rusmisbrukeren. Han fikk ti narkotiske tabletter og la 200 kroner i tiggerkoppen, opplyste politiet i fengslingsmøtet.

Penger ut av landet

Det ble funnet piller i den ene bilen.
POLITIET

Kvinnen har ifølge politiet også sendt 90.000 kroner ut av landet. Hun forklarer at hun sendte pengene for flere andre. Advokat Arild Dyngeland forsvarer kvinnen og reagerte sterkt på tingrettens avgjørelse om å fengsle henne.

— Politiet og retten legger til grunn at hun har sendt penger som stammer fra narkotikasalg ut av landet. Dette er ikke underbygget, og det er kun en teori, som ikke er basert på dokumentasjon, sier Dyngeland.

- Men det er funnet penger og piller i bilen, ifølge politiet?

— Det er ingen relasjon mellom min klient og de to andre som skulle tilsi at det er grunn til å varetektsfengsle henne. Hun har sendt penger på vegne av andre i tiggermiljøet til et tosifret antall personer i hjemlandet. Det underbygger ikke at hun er en del av et organisert miljø som omsetter narkotika, svarer Dyngeland.

- Tigging usannsynlig

Den ene mannen er også siktet for å ha sendt betydelige summer ut av landet.

Gulating lagmannsrett mener at de beslaglagte pengene sammenholdt med pengetransaksjonene underbygger mistanke om narkotikaomsetning.

«Politiet anser det som usannsynlig at pengene stammer fra tigging. En samlet vurdering av bevisbildet tilsier derfor at det foreligger skjellig grunn til mistanke for samtlige forhold i saken», heter det i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.

Rudolf Christoffersen opplyste i det første fengslingsmøtet at han regnet med at etterforskningen ville være ferdig i løpet fengslingsperioden.

PENGEBESLAG: 29.000 kroner ble funnet hos en av tiggerne.
POLITIET