Utvalg 1

Utvalget har utredet teknologiske, miljømessige og økonomiske forhold knyttet for overføring av kraft på et høyt spenningsnivå gjennom sjøkabler.

Utvalget har vurdert alternativer basert både på likestrøm og vekselstrøm i Hardanger, og det har også sett på kostnader ved en sjøkabel, konsekvenser ved landanlegg, og dessuten forhold knyttet til driftssikkerhet, vedlikehold og reparasjoner.

Utvalg 1 ledes av professor emeritus Roland Eriksson ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Utvalg 2

Utvalget har sett på hvilke virkninger sjøkabel vil ha på systemtekniske forhold, både på strekningen Simadal-Kvam og i nettet som helhet.

Det har også vurdert om hva økt bruk av sjøkabler betyr for fremdrift og kostnader i Statnett sine nettutviklingsplaner, merkostnader for forbrukerne og hva økt kabling betyr for mulighetene til å knytte til ny produksjon som småkraft og vindkraft.

Utvalget ledes av Göran Andersson, professor ved KTH og direktør for EEH-Power Systems Laboratory i Zürich, Sveits.

Utvalg 3

Med utgangspunkt i at en kabelløsning vil bety at linjen Simadal-Samnanger blir utsatt, har utvalget vurdert hva det betyr for forsyningen i BKK-området.

Utvalget er spesielt bedt om å vurdere risikoen for vanskelige driftssituasjoner (stor effektbelastning) og nedsatt produksjonsevne som følge av svikt i tilsiget (energimangel). Det skal utrede tiltak for å sørge for akseptabel forsyningssikkerhet.

Utvalget ledes av professor Fridrik Baldursson, dekan ved School of Business ved Universitetet i Reykjavik.

Utvalg 4

Utvalget har sett på samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabel og sammenligne disse med virkningene av den luftlinjen som det er gitt konsesjon for. De økonomiske virkningene av forsyningssikkerheten i bergensområdet skal også vurderes, blant annet kostnader ved å bedre sikkerheten i tiden frem til en sjøkabel kan være på plass.

Økonomiske forhold knyttet til miljø og landskap og kostnader ved bruk av sjøkabel flere steder er også vurdert.

Utvalget ledes av professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde.