• Å legge brostein er ikke arbeid for hvermansen, sier kommunen.

— Du må kunne reglene for å klare å sette et skikkelig brosteinsdekke, sier Atle Kleppe, leder for Trafikketaten i Bergen kommune.

I Wesenbergsmauet er brosteinsdekket som er lagt etter gravearbeid ved et av husene slett ikke i tråd med reglementet, ifølge kommunen. Løse steiner, ujevnt mønster og manglende sand mellom steinene er ikke godt nok.

— Grøften har sunket og dermed er resultatet blitt som det er. Det er viktig at både grøft og dekke blir utført i henhold til beskrivelsen. Vi kan ikke godkjenne sluttproduktet, sier Kleppe.

- Underkjent

I et brev til entreprenøren som står ansvarlig for arbeidet, påpeker Trafikketaten at det ikke er levert noe egenkontrollskjema etter arbeidet. Entreprenørens gravetillatelse var gyldig til 27. mars i år.

— Trafikketaten sin inspektør har ved inspeksjon avdekket at brostein ikke er lagt ned etter de kvalitetskrav Trafikketaten stiller og arbeidet er underkjent, skriver de i et brev til entreprenøren.

I brevet får entreprenøren frist til 31. mai - altså i dag - med å rette opp arbeidet. Hvis det ikke blir gjort, vil kommunen kunne gjøre det selv - på entreprenørens regning.

Før de setter i gang med å rette opp de påståtte feilene, må brosteinsleggerne også søke om ny gravetillatelse.

Alle som skal grave i bergenske gater må nemlig rette seg etter «Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn».

— Du må være fagmann for å kunne legge et brosteinsdekke etter reglene. Buer, skjøter og avstand skal være riktig i forhold til dekket rundt, sier Kleppe.

Inspiserer graving

Kommunens inspektører er stadig ute for å kontrollere at gravearbeid og steinlegging blir gjort i henhold til regelverket.

— Hvis kvaliteten ikke er god nok, får entreprenøren beskjed om å gjøre arbeidet om igjen. Gjør de det ikke selv, tar vi det på deres regning. Da kan de også risikere at de blir utestengt fra å gjøre arbeid på kommunal vei, forklarer Kleppe.

Trafikketaten har imidlertid ikke mange saker der arbeidet må gjøres om.

— Vi har flere tusen gravemeldinger i året, men svært få jobber må tas opp igjen. De fleste entreprenørene leverer god kvalitet, sier Kleppe.

- Sank da telen gikk

Daglig leder Robert Kaastad i Os Entreprenør Osøyro AS, som står som ansvarlig for arbeidet, ønsker ikke å kommentere saken fra Wesenbergsmauet. Han henviser til anleggsgartner Tore Færevaag i Os Hageservice, som har utført brosteinsjobben. Når BT ringer ham, har han ikke undersøkt hva kommunen har reagert på, men reiser straks ut for å kikke.

— Da vi gjorde arbeidet der i mars, var det fortsatt en del tele i jorden. Når telen har gått, har grunnen sunket litt sammen. Jeg skjønner at kommunen ikke godtar arbeidet slik det ser ut nå, men vi skal rette opp i det i dag, sier Færevaag.

Brosteinen ble lagt etter et gravearbeid i forbindelse med tilkobling til en ny vannledning, ifølge Færevaag. Han understreker at det kun var fire kvadratmeter av brosteinsdekket som ble tatt opp.

GRAVING: Deler av brosteinsdekket måtte vekk da et hus skulle få ny vannledning. Nå må entreprenøren rette opp arbeidet kommunen har underkjent.
Rune Meyer Berentsen