I år fyller Kong Harald V og Dronning Sonja 70 år. I den samanhengen vil Kongeparet få ei folkegåve i form av ei festframsyning i Oslo rådhus fredag 23. februar. Hordaland vil bli representert med «Fargespill», eit show med song, dans og musikk frå alle verdshjørna.

Frå Festspillene

«Fargespill» tek utgangspunkt i det beste born og unge bringar med seg frå heimlanda sine når dei kjem til Noreg, og gjer synleg kreftene som sameiner oss på tvers av kultur, religion og etnisk opphav. Resultatet er mellom anna dei to framsyningane «Fargespill» og «Fargelys» som er vist for eit stort publikum. Framsyninga «Fargespill» vart første gongen produsert for Festspillene i Bergen i 2005, skriv Hordaland Fylkeskommune i ei pressemelding.

Aktørane i «Fargespill» er born og unge frå ei rekkje ulike nasjonar og kulturar, og dei fleste har utspring i Nygård skole i Bergen. Nokre av dei yngste borna er nett komne til landet, og eit av deira første møte med norsk språk og kultur får de gjennom å medverke i «Fargespill». I framsyninga som er Hordaland sitt bidrag i «Opplevelsesgaven» til Kongeparet medverkar ein mindre delegasjon av aktørane.

På fjernsyn

Kunstnarisk ansvarleg for festframsyninga i Oslo Rådhus er Bentein Baardson.

«Opplevingsgaven» til Kongen og Dronninga vil bli vist på tv same kveld ho blir presentert for Kongeparet. Dei einskilde innslaga vil bli presentert fylkesvis, og like før bidrag frå kvart fylke blir det vist ein liten «skrytefilm« frå det respektive fylket. Hordaland sin «skrytefilm» er eit utdrag frå Ekstremsportveko på Voss i 2006.

Knut Egil Wang