Rett svar er:

Det er et radiorør, type klystron, brukt i sender— og mottakerkjeden på Neras radiolinjer i 1960-70 årene.

Klystron er betegnelsen på et elektronrør for radiofrekvenser i mikrobølgeområdet. Det ble først utviklet og brukt som lokaloscillator i radar. Forskeren Helmer Dahl deltok i dette arbeidet i England under krigen 1940-45.

En lørdag høsten 1944 bygget han og Ernst Jacobsen en enkel sender og mottaker med klystroner som de eksperimenterte med. Ved å modulere reflektorspenningen fikk de til frekvensmodulasjon. Disse forsøkene ga ideen til å satse på radiolinjer basert på mikrobølgeteknikk i Norge.

Forsvarets forskningsinstitutt avd. Radar (FFI) ble opprettet i Bergen 1947, og satte i gang et radiolinjeprøveprosjekt mellom Bergen og Haugesund. Nera Bergen AS ble etablert i 1951 for å videreutvikle og produsere radiolinjer basert på dette arbeidet som var utført på FFI. De første radiolinjene fra Nera var derfor bestykket med forskjellige varianter av radarklystroner fra krigen.

Krav til modulasjon og frekvensstabilitet førte til å satse på et egenprodusert klystron, utviklet ved NTH på oppdrag fra FFI i perioden 1952-56 av en gruppe forskere ledet av Tore Wessel-Berg. Det ble bygget opp et produksjonsmiljø på Nera med bl.a. en glassblåser og flere urmakere for å ivareta det finmekaniske montasjearbeidet. Klystronavdelingen ble først ledet av Erling Lien og senere av Bjarne Målsnes.

Nera produserte NTH-klystronet helt frem til 1972.

Du kan lese mer om bl. a. Museum her.

RØR: Rariteten for juni var et radiorør.
Mette Thomassen