Det har Gulating lagmannsrett bestemt etter at de behandlet saken for andre gang. 28. februar mente fem av syv dommere i Gulating at loven om vold mot offentlig tjenestemenn bare skulle gjelde vold mot menneske. Dermed ble en 30 år gammel mann fra Hordaland frifunnet for å ha slått og sparket en politihund.

Påtalemyndigheten anket saken til Høyesterett, som opphevet lagmannsretten sin dom på grunn av feil lovanvendelse. Dermed ble det ny rettssak, og denne gangen var dommen fra Gulating entydig: Vold mot politihunder skal straffes på samme måte som vold mot politibetjenter.

Sparket og slo mot hund

Spørsmålet om politihundens status ble aktuell etter et mislykket innbruddsforsøk i fjor sommer. Den 30 år gamle hordalendingen ble tatt på fersken da han forsøkte å bryte seg inn i en bygård i Bergen sentrum.

Mannen la på sprang, men ble etter en tid innhentet av politihunden, som bet seg fast i armen hans. Hundeføreren har forklart at 29-åringen på dette tidspunktet ble stående og sparke og slå til hunden. Selv etter å ha blitt lagt i jern, fortsatte han å sparke mot politihunden.

Må sone 30 dager

I juni slo Høyesterett fast at polithunden er en offentlig tjenestemann, og begrunnet det med at en polititjenestemann og hunden opptrer som én enhet.

« (...) for at § 127 skal nå sitt formål, må et angrep på hunden bedømmes på samme måte som et angrep på en tjenestemann. Dette gjelder selv om angrepet bare er ment å ramme hunden, og ikke tjenestemannen».

Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte var klar over at politibetjenten og tjenestehunden jobbet sammen om å foreta en lovlig tjenestehandling mot ham, nemlig arrestasjon.

Gulating festet ikke lit til 30-åringens forklaring om at handlingen ble utført i redsel og panikk. Retten fant ingen formildende omstendigheter, og dømte mannen til fengsel i 36 dager.

I straffeskjerpende retning ble det lagt vekt på at mannen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for overtredelse av samme bestemelse.