• Det ser ganske ille ut, sier Morten Thomassen.

Etter at Bergen kirkelige fellesråd endret avfallsrutinene, hoper det seg opp med boss på kirkegårdene rundt om i byen.

Bilder fra Nygård viser at folk kaster avfall rett på bakken, og at de nye dunkene står helt inntil gravene.

— Det ser ganske ille ut. At enkelte fortsetter å kaste bosset bak vannpostene tror jeg er frustrasjon over hvordan de nye containerne er plassert. Dessuten er de faktisk ikke synlig fra det feltet hvor bildet med søppel bak vannpost er tatt, sier Morten Thomassen til bt.no.Faren døde i høst og ligger på kirkegården. Tirsdag skulle Thomassen på graven med blomster.

— Det ville vært mine foreldres 58. bryllupsdag. Jeg passerte også graven dagen etter og da så det likedan ut. Det har det gjort en god stund, sier han.

Innrømmer problemer

Forvaltningssjef i Bergen kirkelige fellesråd, Inghild Hareide Hansen, innrømmer at de har fått problemer med det nye systemet. De gamle avfallsspannene er skiftet ut med større dunker som tømmes av eksterne firma.

Folk burde gjøre som det de vil at andre skal gjøre. Inghild Hareide Hansen

I et skilt som er hengt opp på Nygård, heter det at «målet er å skjerme avfallsstasjonene på en estetisk måte».

— Det er ikke meningen at spannet på Nygård skal stå der, sier Hareide Hansen til bt.no.

Etter å ha sett bildene, sørget hun for å få flyttet containeren.

- Men hva synes du om at noen kaster boss rett på bakken på gravplassen?

— I år har vi en viss tålmodighet med det, men vi håper jo at publikum prøver å gjøre sitt beste. Folk burde gjøre som det de vil at andre skal gjøre.

«Ser ut som det tar tid»

Fellesrådet har lagt om bosstømmingen for å gjøre driften av kirkegårdene mer funksjonell. Antall stasjoner blir redusert, men kapasiteten på hver stasjon blir større.

— Tidligere hadde vi små spann som vi brukte mye tid på å tømme. Men det ser ut som det tar tid før publikum finner spannene vi har satt ut, sier Inghild Hareide Hansen.

— Vi er kommet et godt stykke på vei. Alle bosspannene vil bli bygd inn, få et underlag og vegger. På Solheim er noen av dem på plass allerede.

90.000 uten avtale

Samtidig har fellesrådet kuttet ned på vinterstellet. De som ikke har avtale, må ordne det selv. Hareide Hansen sier at det virker som flere ikke har oppdaget det, til tross for oppslag.

— Vi steller rundt 10.000 graver, men det er over 100.000 graver fordelt på 27 kirkegårder i Bergen kommune. Publikum må selv rydde gravene som vi ikke har stellavtale på.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

FEILPLASSERT: Denne containeren sto helt inntil gravene i flere dager. Bergen kirkelige fellesråd flyttet den etter å ha blitt tipset av bt.no.
MORTEN THOMASSEN
SLIK SKAL DET SE UT: Bildet fra Solheim viser hvordan boskonteinerne skal skjermes. Leveggene skal beises og tilpasses omgivelsene.
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD