Det kan gå helt galt når moderne datasystemer svikter. Det erbosstømmingen i Baneveien i Bergen sentrum et eksempel på.

Til tross for at den lokale velforeningen har klaget og kontaktetBergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) flere ganger, har søppelet bare hopet seg opp.

Slenger fra seg åpne poser

Bildene viser at folk slenger fra seg åpne plastposer på utsidenav containeren.

— Denskal tømmes to ganger ukentlig, men i forbindelse med ruteomlegging i midten avjanuar falt dette ut av systemet. Dermed er dessverre containeren blittengangstømt, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.- Det er ikke tilstrekkelig her og vi går tilbake til å tømme dento ganger ukentlig, sier hun.

Det svaret overrasket leder Tormod Carlsen i Sydnesog Nøstet Velforening.

— Jeg har kontaktet BIR fire gangerom denne saken. Først sa at det var problemet var en feilparkert bil. Så vardet snakk om nye tømmerutiner. De skulle sjekke og ringe tilbake. Det gjorde dealdri, sier Carlsen.

Han er likevel fornøyd med at saken løste seg da bt.no tok kontaktmed BIR, som er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 338.202 innbyggerne i selskapets ni eierkommuner.

Bruker tusenvis på rotteavtale

— Det er fantastisk. Det var godenyheter på en fredag kveld, sier Carlsen. Han sier at beboerne bruker tusenvisav kroner på å holde rotter unna, men at ikke var lett slik det ser ut nå.

Det er ikke første gangen bosstømmingen i Baneveien skaper overskrifter. Det har vært så mye problemer at beboerne på et tidspunkt satte opp et lekekamera for å avskrekkeboss-syndere.

— Historiskhar containeren vært problematisk. Det ser ut som om andre enn tilknyttedebeboere har benyttet den. Gjentatte ganger er også avfall plassert på utsidenog beboere har selvfølgelig vært frustrert. I den senere tid har det vært færreklager og det var dermed ekstra synd at datakrøll hos oss skapte ulemper, sierSkudal.

Opplevd noe liknende? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post