• Norske myndigheter begynte 3. oktober utstedelsen av det som kalles biometriske pass. Slike pass oppfyller tekniske krav utformet av Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon (ICAO).
  • Etter 26. oktober krever USA slike pass for visumfri innreise. Blant annet skal passet være utstyrt med et elektronisk lagret ansiktsfoto.
  • De nye passene inneholder ikke informasjon utover det som finnes i eksisterende pass. Det nye er at ansiktsfoto, sammen med persondata som i dag finnes visuelt i passet, også blir lagret elektronisk i selve passet. Den elektroniske informasjonen er skjermet mot uautorisert «hemmelig» avlesing i samsvar med Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjons krav.
  • De nye passene er vanskeligere å forfalske og misbruke, blant annet reduseres mulighetene for identitetstyveri.