Sjølvsagt får vi også ofte melding om store og spektakulære artar som månefisk og sølvkveite . Den generelle oppvarminga som er observert i sjøen dei siste tiåra, er truleg grunnen til at det kjem nye, varmekjære artar inn i den vestlandske fiskefaunaen.

Her er tre spanande artar som nyleg har dukka opp i våre trakter:

SVARTFLABB

Svartflabb: Svært få er klar over at vi har to ulike artar av breiflabb her til lands, men det er altså slik at nokre få individ høyrer til svartflabbane. Arten skil seg frå den vanlege breiflabben ved at bukhinna er heilt svart.Svartflabben har vore kjend frå Møre og nordover, der den opptrer i svært små tal – kanskje så lite som ein av tusen i forhold til vanleg breiflabb.

Svartflabben var ukjent sør for Stad inntil for eit par år sidan. Då byrja det å kome svartflabbar i leveringane frå lokale fiskarar. Vi fekk eit eksemplar og kunne slå fast at Vestlandet hadde fått ein ny art i fiskefaunaen.

STRIPA PELAMIDE

Stripa pelamide: I 2009 fekk vi rapport om ein liten størjeliknande fisk frå Høydalsfjorden ved Florø. Dette viste seg å vere det første stadfesta funnet av stripa pelamide på mange tiår på Vestlandet.Funnet var eit forvarsel; året etter kom det inn meldingar frå heile kysten om fangstar av desse småstørjene. Dei vart fanga i garn og kilenøter, makrellfiskarane kunne få mellom 100 og 200 individ som bifangst i nøtene og enkelte tok faktisk stripa pelamide på sluk også.

Kanskje kan det vere lov å drøyme om at denne vesle invasjonen av småstørjer blir etterfølgt av makrellstørja, «storebroren» til pelamida?

LYREKNURR

Lyreknurr: Eit par av knurrartane våre er sjeldne, og blant desse tel lyreknurren. Det er berre eitt kjend funn utanfor kysten av Vestlandet frå før, men i fjor sommar vart det fanga ein spesiell knurr inni Hardangerfjorden.Vi prøvde å få kloa i fangsten, men rakk dessverre ikkje fram før den var oppeten. Heldigvis er bileta som blei tatt av denne fisken så gode at vi med stor sikkerheit kan seie at det dreier seg om det første funnet av lyreknurr i fjordar på Vestlandet.