Listen er laget i samarbeid med Statens vegvesen og politidistriktene, og er sendt til Politidirektoratet, som vil innarbeide veistrekningene i en Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet i perioden 2006-2015, og i Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2004-2007.

Dette er de verste ulykkesveiene i Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikt:

 • Arsvågen – Tysvær E 39 Rogaland
 • Ølen – Haugesund x Rv 47 E 134 Rogaland
 • Skudesnes – Haugesund x E 134 Rv 47 Rogaland
 • Halhjem FK – Nygårdstangen (Bergen) E 39 Hordaland
 • Tellevikkrysset – Romarheim bru E 39 Hordaland
 • Florida (Bergen) x E 39 – Eide Rv 555 Hordaland
 • Ørjebekk x Rv 555 – Åsebø x Rv 563 Rv 562 Hordaland
 • Hordaland grense/Jordalselva – Voss vest E 16 Hordaland
 • Voss – Trengereid x Rv 7 E 16 Hordaland
 • Oppland – Hordaland grense/Jordalselva E 16 Sogn og Fjordane
 • Lavik – Førde E 39 Sogn og Fjordane
 • Førde – Skei x Rv 5 E 39 Sogn og Fjordane

I Agder og Rogaland politidistrikt (UP-distrikt 06) er det prioritert hele 19 veistrekninger med Kristiansand-Lohnelier på E39 Vest-Agder på topp. Romerike og Hedmark politidistrikt (UP-distrikt 02) har prioritert 12 veier med Jessheim-Morskogen på E6 Akershus på topp. Også Haugaland, Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane (UP-distrikt 07) har prioritert 12 veier, og har satt Arsvågen-Tysvær på E39 i Rogaland på topp.

Fjerde politidistrikt med 12 prioriterte ulykkesveier er Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikt (UP-distrikt 11), og her er Bardu-rundkjøringen riksvei 86 på E6 i Troms prioritert på topp.

FARLIG: Strekningen Bergen - Haljhjem er blant de 100 farligste i landet. Her fra en trafikkulykke i Vallaheiane.
FOTO: ARNE NILSEN
KRASJ: Denne bilen kolliderte på riksvei 555 ved Drotningsvik, en annen ulykkesbelastet strekning.
TV HORDALAND