Ferske tall for årsdøgntrafikken på hovedveiene mellom øst og vest viser at E134 Haukelifjell og riksveg 52 Hemsedal er de klart mest populære alternativene. Det skriver Vegen og vi.

Se alle tallene nederst i saken

Bare en av åtte velger E16 Filefjell, ifølge statistikken fra Samferdelsesdepartementet.

Det skjer selv om Filefjell har vært Stortingets og regjeringenes prioriterte hovedvei siden 1975. Først i den nye transportsplanen for 2014-2023 er også E134 pekt ut som viktig vei på linje med E16.

Ikke overrasket

1400 kjøretøy, eller 27 prosent av totalen, passerer Haukeli hver dag. Filefjells andel er bare 12,5 prosent. Selv Strynefjell er større enn det.

Det meste er lokal eller regional trafikk. Antallet biler som kjører hele strekningen Oslo — Bergen daglig er bare 550.

Statssekretær i Samferdelsesdepartementet, Bård Hoksrud, sier til NRK Telemark at tallene er spennende.

— Det er viktig for E134 at trafikken øker, og at regulariteten er høy. Og det er også viktig at folk kan stole på at veien er åpen og at de kommer frem over fjellet, sier Hoksrud til NRK.

Men senioringeniør Kjell Kvåle i Statens vegvesen region vest sier til BT at han ikke er overrasket.— Haukeli har ligget på topp i lang tid, påpeker han.

Vogntog på Hemsedal

Vogntogsjåførene foretrekker Hemsedal, der hver tredje bil er en tungbil nå.

— Filefjell er først og fremst en vintersikker vei. Tungtrafikken har en greit valg når de kommer til Borlaug. Er det bra vær, så går det raskere med Hemsedal, sier Kvåle.

Han mener Filefjell fungerer etter hensikten.

— Dette har med forskjellen på vinter og sommer å gjøre. Meningen var at selv i de dårligste værperiodene, når de andre overgangene er stengt, så skulle det ikke være stengt. Det har Filefjell innfridd og det vil bli innfridd i enda større grad, sier senioringeniøren.

Utredning

Statens vegvesen utreder denne høsten øst-vest-forbindelsene. Arbeidet skal være ferdig til nyttår.

BT skrev tidligere i høst at en ny vei over Haukeli, det vil si fra Seljestad til Vågsli i Telemark, vil bli klart mest lønnsom dersom det også bygges en tilførselsvei fra bergensområdet - den såkalte Hordalandsdiagonalen.

«Hordalandsdiagonalen» vil kutte halvannen time.

Slik fordeler trafikken seg:

Veg Årsdøgntrafikk Prosent
E134 Haukelifjell  1400 27
Rv52 Hemsedal 1230 23,6
Rv15 Strynefjell 810 15,6
Rv7 Hardangevidda 760 14,6
E16 Filefjell 655 12,5
Rv50 Hol-Aurland 350 6,9

Hvilken vei foretrekker du? Diskuter under: