Det er historisk sett en av hovedrutene mellom øst og vest: Den gamle kongeveien over Filefjell har vært i bruk i århundrer. I 1793 sto veien ferdig som den første kjørbare veien mellom landsdelene.

  • Bla i bildeserien på toppen! Tirsdag kveld, 222 år senere, ble kulturminnet mellom Lærdal og Vang i Valdres kåret til vinner av Vakre vegers pris for 2014.

Delt med Finnmark

Prisen, som blir gitt ut av Vegdirektoratet, er delt med rassikringsprosjektet Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark. Vakre vegers pris premierer «gode estetiske kvaliteter tilpasset sine omgivelser».

Restaureringen på Filefjell pågår mellom 2012 og 2016, og skjer uten maskinhjelp.

Det har vært et komplisert og vanskelig arbeid, ifølge juryen. Sherpaer fra Nepal har samarbeidet med lokale anleggsfolk for å få veien i stand.

«Unik opplevelse»

JurylederOla Bettum sier det er første gang et slikt restaureringsprosjekt har fåttprisen.

-Det er flere ting med kongeveien over Filefjell. Det er den eldste bygdekjøreforbindelsen mellom øst og vest. Den er et historisk monument. Ogparallelt med utbyggingen av E16, blir det et imponerende restaureringsarbeid.Du får et veldig stort spenn, sier Bettum til Bergens Tidende.

Haner landskapsarkitekt og professor ved Norges miljø— og biovitenskapeligeuniversitet på Ås.

I begrunnelsen sier juryen at «det systematiske arbeidet med restaurering av Kongevegen er et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling».

«En vandretur langs Kongevegen vil gi en unik opplevelse kombinert med å få kunnskap om en viktig del av norsk samferdselshistorie», skriver juryen videre.

Kongeveien over Filefjell er del av den bergenske kongeveien, og er ti mil lang. Veien skulle kunne bli brukt som sledevei om vinteren.

Vakkert-fylke nummer en

Vakre vegers pris er blitt delt ut 15 ganger siden 1988.

Kanskje ikke uventet er Sogn og Fjordane prisgrossist nummer en i kongeriket. Kongeveien over Filefjell er det femte veianlegget i Sogn og Fjordane som får prisen, ifølge Sogn og Fjordane fylkeskommune.

I 1988 ble en parsell av Strynefjellsvegen premiert. I 1992 vant Instefjord-Oppedal, rett sør for Sognefjorden. I 1997 fikk Mannheller fergekai prisen. Og - sist inntil i kveld - i 2006 stakk Værlandet-Bulandet av med premien.

I Hordaland er Bergen to ganger blitt tilgodesett med priser. I 2012, da den sist ble delt ut, delte Bybanen i Bergen prisen med Borgestadalléen i Skien. Og tilbake i 1993 var det Vetrlidsallmenningen i Bergen sentrum som ble premiert.

FØR RESTAURERINGEN: Kongevegen over Soknefossen i Galdane før restaurering. Vegvesenet skal i år rekonstruere en bro etter oppskrift fra 1794.
Jan Adriansen/Statens vegvesen