• Sjukdommen slår som regel ut ved 35-årsalderen, og bryt pasienten ned psykisk og fysisk.

*Ufrivillege rykningar, ustø gange, senilitet og vanskeleg psyke er viktige symptom.

*Gjennomsnittleg levealder etter at diagnosen er stilt, er 10-15 år.

  • Er far eller mor sjuk, er det femti prosent risiko for at barna blir ramma. I Norge tilhøyrer eit par hundre menneske familiar som er ramma av sjukdommen. I Hordaland har kring tjue pasientar fått diagnosen.