Sykehuset har 1100 senger og nær 5000 årsverk, fordelt på over 6000 ansatte.

Nest størst er Sandviken sykehus i Bergen. Det psykiatriske sykehuset har et budsjett på ca. 168 millioner kroner, og 423 godkjente stillinger.

Det lokale helseforetaket omfatter også Fylkessjukehuset på Voss, Kysthospitalet Hagavik, Nordåstunet, Åstveit psykiatriske senter, Askviknes voksenpsykiatriske senter, Radøy sjukeheim, Osheim behandlingsheim og Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede.

1. januar i år overtok staten eieransvaret for alle offentlige sykehus i Norge, og organiserte dem i 100 prosent eide helseforetak. Ansvarsområdet til det regionale helseforetaket Helse Vest omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.