Aldri tidligere har den populære jernbanelinjen fra Myrdal til Flåm vært utsatt for så store skader som nå. Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Inge Hjertaas, sier banen tidligst kan åpnes for trafikk 21. november.

— Rundt 250 meter av skinnelinjen er stygt ramponert. Også kabel- og ledningsanlegget har fått mye juling, sier Hjertaas.

Flåmsbanen har vært en pengemaskin for Aurland Ressursutvikling, og i det siste og også NSB, som driver banen.

I 2013 reiste 716.000 personer med Flåmsbanen. Den er spesielt populær blant cruiseturistene på sommeren, men fungerer også som kollektivtrafikk for innbyggerne i Flåmsdalen.

FORSVANT I JUVET: Muren Melhus tunnel forsvant i juvet. Banesjef Bjørn Skauge vurderer arbeidet som må gjøres.
JERNEBANEVERKET

Det er Jernbaneverket som har ansvar for skinner og infrastruktur. Nå foregår omfattende reparasjonsarbeid etter storflommen forrige uke.— Flåmsbanen har tdiligere vært utsatt for ras, men aldri vannskader av dette omfanget. Elven har fosset over linjen, og tatt med seg pukk og steinfyllinger. Det mest utfordrende problemet er at en større støttemur har rast i juvet, sier Hjertaas.

Arbeidet med å bygge opp igjen banen foregår nå fra Myrdal stasjon, der folk og ustyr transporteres ned til skadeområdene. Deler av skinnegangen er nå fjernet, mens det fylles på med ny stein og pukk: Det må også bygges nye murer.

Flåmsbanen er en sidebane til Bergensbanen, og hele banen ligger i Aurland kommune .

Banen har 20 tunneler fra Myrdalsplatået og ned den stupbratte dalen og til bunnen av Flåmsdalen. Over en strekning på 20 kilometer går 5,7 kilometer i tunnel.

Fra Myrdalsplatået og ned til fjorden er høydeforskjellen fra høyeste til laveste punkt på 865,5 meter.