– Bergen har mest å hente på reduksjon i veitrafikken. Det er klart at det er en betydelig bidragsyter, sier Gisle Haakonsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Her er tallene

I dag presenterte han utslippstallene for 2005 for Kommune-Norge. Tallene for Bergen viser:

  • Omregnet i CO2 ble det sluppet ut 711 000 tonn klimagasser i Bergen i 2005.
  • Utslipp fra veitrafikk utgjør jo 56 prosent av klimagasutslippene i kommunen.
  • Bruk av fossile brensler til oppvarming og andre formål i bygg sto for 22 prosent.
  • Avfallsdeponering bidro til 8 prosent av utslippene.
  • Øvrige kilder sto for 13 prosent.

Forbigående

I forhold til 2004 kan Bergen notere seg for en nedgang i klimagassutslippene på drøyt to prosent. Det er en nedgang som statistikerne regner med er forbigående.

– Det var færre som brukte oljeprodukter til oppvarming i 2005 enn året før. Men vi tror ikke dette er starten på noen ny nedadgående trend, sier Gisle Haakonsen.

– Det varierer fra år til år. Vi ser for eksempel at salget av sentralvarmeanlegg og olje til for-brenning har økt igjen i 2006. Dette er nok veldig pris og temperaturavhengig.

En utslippsreduksjon på to prosent fra 2004 til 2005 er uansett ikke i nærheten av å veie opp for økningen de siste 15 årene. Gjennom Kyoto-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene.

Siden 1995 har Bergens utslipp økt med nær 16 prosent, og det er veitrafikken som har gitt økningen.

Samtidig viser tallene at Bergens utslipp per innbygger ligger betydelig lavere enn landsgjen-nomsnittet med sine tre tonn, mens gjennomsnittet er åtte.

– Dette er typisk for de større byene i landet. Dette skyldes gjerne at de «mangler» forurensende industri og jordbruk. Samtidig har man jo sett en økning i veitrafikken, men det veier altså ikke opp, sier Gisle Haakonsen.

Du kan lese mer på sidene til SSB.

RUNE SÆVIG