En kraftig økning i egenandelen for hjemmebaserte tjenester. Og dyrere SFO. Det er noe av innholdet i budsjettet som byrådet la frem i dag.

Les hele budsjettet her.

Finansbyråd Henning Warloe, som snart forlater byrådet til fordel for Stortinget, mener at den som etterfølger ham må prioritere stramt.

— Bergenspolitikerne må være edruelige. Bergen har hatt for store ambisjoner, kanskje for mange baller i luften, og må prioritere det vi har fremfor nye prosjekter, sa Warloe.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Kutt i barnehage og sosialhjelp

Driftstilskuddet til barnehagene reduseres med 40 øre per time per barn. Også i fjor ble tilskuddet til barnehagene redusert. Sosialhjelpssatsene, som de siste årene er blitt indeksregulert, forblir uforandret neste år, og vil dermed oppleves som noe dyrere.

Da finansbyråd Henning Warloe presenterte budsjettet i dag, sa at han regner med at staten vil ta større ansvar for barnehage og «de eldste eldre».

— Begge er kostnadskrevende grupper, og statens satsing her vil komme kommunene til gode, sa Warloe.

Heving av egenandelen for hjemmebaserte tjenester er foreslått så høyt som rundt 40-100 prosents økning for flere grupper. For dem som har en inntekt mellom 146.000 og 218.000 kroner blir satsene mer enn doblet.

— Dette er et bevisst valg fra byrådet, og begrunnes med at Bergen til nå har vært billigere på egenbetalinger enn andre kommuner, skriver byrådet i en pressemelding.

Prisene øker også på en rekke tjenester i eldreomsorgen. Blant annet økes påslaget for stor porsjon fra tre til fem kroner, mens prisen for dessert økes fra fire til seks kroner. Varm middag i seniorsenter blir ti kroner dyrere.

Alle kommunens avgifter og gebyrer her.

  • SFO øker med 95 kroner både for hel- og ettermiddagsplass.
  • Kulturskolen blir 100 kroner dyrere i året.
  • Billettprisen for tilgang svømmehaller og bad øker med to kroner både for voksne og barn.
  • For Nordnes sjøbad vil de ha en økning på fem kroner for voksen og to kroner for barn.
  • Sandviken sjøbad (Elsero) ble gjenåpnet i 2009. Byrådet vil innføre billettsystem og sesongkort som blir en del rimeligere enn Nordnes sjøbad.
  • Ved Slåtthaug kunstisbane økes prisene på enkeltbilletter med fem kroner for voksne og to kroner for barn.
  • Budsjettforslaget legger opp til en økning i vannavgiften på rundt ni prosent og i bossavgiften på drøyt 11 prosent. For en gjennomsnittlig abonnent vil årsgebyret gå opp fra 3596 til 3962 kroner.
  • Renovasjonsavgiften øker også noe mer enn prisstigningen, fra 2323 til 2458 kroner for vanlig ukentlig tømming av bosspann.
  • Eiendomsskatten er foreslått uforandret i forhold til dagens ordning. Dagens eiendomsskatt ble for øvrig halvert i 2009, sammenlignet med 2008.

Hva synes du om avgiftsøkningene? Si din mening her.