Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering som har som formål å vise folks vilje til å stå sammen mot klimaendringene.

Fra klokken 20.30 lørdag kveld skulle lysene slukkes i én time.

— Nedgangen i strømforbruket lå på mellom en og to prosent av det totale forbruket i hele landet, sier Henrik Glette, kommunikasjonssjef i Statnett, region sør.

Mest private husstander

Ifølge Glette er det hovedsaklig private husstander som deltar i markeringen. Disse utgjør bare en liten del av det totale strømforbruket i landet.

— Det er forferdelig vanskelig å se nøyaktig hvor mye strømforbruket gikk ned den timen. I tillegg er lørdag kveld en tid der strømforbruket går naturlig ned, sier Glette.

Viktig symboleffekt

Ifølge Glette er det også vanskelig å se hvor i landet strømforbruket gikk mest ned.

— Det vi kan si er jo at det åpenbart er stor oppslutning rundt markeringen. Dette gir en viktig symboleffekt, selv om nedgangen totalt ikke var så stor.

Nedgangen var omtrent det samme i år som i fjor.