Her kan du se opptaket av hele innbruddet i Kirkegaten Borettslag 25. april i år, der en bil ble stjålet og en annen ramponert.

Filmen viser ansiktet på den ene skurken. Morten Ørn, leder for analyse og registerseksjonen i Hordaland politidistrikt, har sett gjennom fotomaterialet.

— På grunn av lyssettingen viser fotografiet etter vår mening ikke tilstrekkelig med detaljer til at fotografiet i seg selv vil kunne føre til en domfellelse, eller tilstrekkelig grad av gjenkjennelse til å innlede etterforskning, sier Ørn.

— Dårlig kvalitet

Overvåkingsbilder gir ingen garanti for at lovbrudd blir oppklart. Hittil i år har Hordaland politidistrikt videreformidlet 43 overvåkningsbilder elektronisk til sine mannskaper. Dette har ført til at ti forbrytere er blitt gjenkjent.

— Hvorfor blir ikke flere tatt?

— Årsaken er enten at filmen har så dårlig kvalitet at detaljer ikke er tilstrekkelige for gjenkjennelse, eller at personene er ukjente for politiet. Bare i svært alvorlige saker går politiet ut i media med overvåkingsfoto, sier Morten Ørn.

Spaserte inn, ble filmet

To ganger har Kirkegaten Borettslag i Sandviken levert gode overvåkingsbilder til politiet av tyver i aksjon. Ennå er ingen skurker pågrepet.

Borettslaget består av 81 leiligheter forbeholdt personer over 55 år, samt handikappede og uføre.

Hendelsen i april ble filmet av minst to kameraer. Politiet fikk overlevert filmene fra ledelsen i borettslaget. Men så langt har etterforskningen ikke gitt resultater.

For tre år siden kastet ungdommer en bosscontainer gjennom hoveddøren til Kirkegaten Borettslag. Til tross for gode videoopptak fikk borettslaget etter noen uker brev fra politiet om at saken var henlagt.

— Sjelden vi får bilder

Politiet anslår at de har overvåkingsbilder i kun én prosent av sakene som omhandler grove tyverier.

— 70 prosent av alle politisaker gjelder vinningskriminalitet. Det er svært sjelden det foreligger bilder. Antallet har vi ikke statistikk på, medgir Ørn.

I en rettssak er bilder et godt bevismiddel dersom gjerningspersonen kan gjenkjennes.

— Senest for tre år siden fikk vi domfellelse på fire-fem rumenske lommetyver på bakgrunn av overvåkingsbilder, forteller Morten Ørn.