Det er ikke lett å legge merke til, der det ligger på Ravneberget nedenfor Montana, med panoramautsikt over Bergen by. Noen slitne grå betongvegger og et grønt tak som stikker opp av vegetasjonen. Det er alt.

Og nå vil altså Riksantikvaren frede bygget, sammen med tre andre — og langt mer kjente - bygg i Hordaland: Bergen tinghus, den tidligere krigsfangeleiren på Espeland og sorenskrivargarden i Lofthus.

Utkikkskiosk

Forklaringen både på det unnseelige utseendet og fredningsforslaget er at den såkalte Ravneberget utkikkskiosk fra 1969 et minne fra den kalde krigen.

«Det er eit særs godt bevart eksempel på ein observasjonspost med utkikkskiosk og radiobunker, som var sentrale i sivilforsvarets beredskapsarbeid. I heile landet er berre to utkikkskioskar bevarte i sivilforsvaret, og berre den på Ravneberget har radiobunker,» skriver Hordaland fylkeskommune i sin innstilling. Fylkesutvalget støttet torsdag forslaget om fredning av de fire anleggene.

De fire er blant 25 anlegg i hele landet som Riksantikvaren foreslår fredet innen justissektoren, det vil si eiendommer innenfor domstolene, politiet, kriminalomsorgen og sivilforsvaret.RIksantikvaren skriver at Ravneberget utkikkskiosk er et viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen.

Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen med uteområdet skal bevares og forvaltes som helhet.

Ventet bombeangrep

Det lille bygget har en dyster forhistorie, og ble bygget i den tiden norske myndigheter fryktet en sovjetisk invasjon med tilhørende ragnarok i norske byer.

Observasjonsposter som den på Ravneberget ble etablert som nettverk på punkter med godt utsyn for å kunne få krysspeilinger av detonasjonssted og skadeomfang ved bombeangrep ved krigstilstand. Her skulle det sitte personell og rapportere om skadene i Bergen sentrum når fiendtlige bombefly angrep.«Rapporter fra observasjonspostene var et vesentlig element idisponering av innsatsstyrker, og en helt sentral del av Sivilforsvarets operative virksomhet ved krise— og krigstilstand. Utkikkskioskene var slik tiltenkt en lite synlig, men sentral oppgave i beredskapsplanleggingen under den kalde krigen,» skriver Riksantikvaren.

Observasjonsposter ble anlagt en rekke steder som ledd i beredskapsarbeidet under den kalde krigen, men bare to utkikkskiosker er kjent bevart på landsbasis.

Tinghus og fangeleir

De andre tre byggene som er foreslått vernet i Hordaland er mer kjent.

  • Sorenskrivargarden i Lofthus i Ullensvang er karakterisert som den best bevarte representanten for sorenskrivergårdene fra tiden rundt år 1900. I dag rommar det Hardanger tingrett.
  • Bergen tinghus, tegnet av Egil Reimers og ferdig i 1933, er et sentralt monumentalbygg, også i ein nasjonal samanheng.
  • Hordaland sivilforsvarsleir Espeland ble opprettet av den tyske okkupasjonsmakten i 1942 som leir for politiske fangar. Frå 1952 til 1993 ble leiren brukt av sivilforsvaret. Stiftelsen Espeland fangeleir driver i dag vedlikehold og museumsvirksomhet.
TITT, TITT: Her skulle Sivilforsvarets mannskaper stå og speide ut over Bergen når bombeflyene angrep.