Mastemotstandarane blokkerer for siste gong bygginga av kraftlina gjennom Hardanger. I ei pressemelding seier Hardangeraksjonen at ein no vil kjempa vidare på andre frontar.

Protesten som starta i dag tidleg vert likevel ikkje avslutta før i kveld.

— Vi ynskjer å stoppa arbeidet ut dagen, seier Synnøve Kvamme, ein av dei mest profilerte aksjonistane.

I Folkedal ved Granvinsfjorden har Statnett ein base der master vert sett saman. I dagtidleg vart dette arbeidet blokkert av seks personar. Samtidig blokkerte 15 pesonar eit mastepunkt i fjellet over fjorden.

Alle dei seks demonstrantane i Folkedal vart arresterte av politiet og tekne med til Bergen.

— Fleire av dei stod utanfor anleggsområdet, men vart arrestert likevel, fortel Kvamme.

Stoppar aksjonane

— No når anleggsarbeidet har kome så langt og mastene reiser seg rundt oss, kjem me ingen veg med sivil ulydnad lenger, seier Anita Aalvik, nestleiar i Hardangeraksjonen i ei pressemelding.

Neste helg avsluttar Hardangeraksjonen demonstrasjonane med ei markering på Jonstøl i Ulvik. Deretter vil kampen halda fram på andre arenaer, lover aksjonistane.

— Regjeringspolitikarane skal heller ikkje få gløyma Hardangersaka i valkampen fram mot neste års Stortingsval. Hardangeraksjonen skal minna veljarane på korleis demokratiet og lokalsamfunnet vart overkøyrt i Hardanger, uttaler Aalvik.

Ut dagen

Fleire aksjonistar kom ned til Folkedal etter at politiet hadde reist. Dei vil halda fram med å hindra arbeidet med mastene.

— Arbeidarane er her, så derfor vert vi verande for å stoppa arbeidet ut dagen, seier Kvamme.

Mastene vert sett opp av eit Kroatisk selskap som har sine folk i Hardanger for å gjera jobben.

Motstanden

Kraftlina har vekt stor motstand av fleire grunnar. Mange meiner fjordlandskapet vert øydelagt av fjordspenn og master. Denne sommaren er Osa det første fjordlandskapet der linene er blitt montert. Andre har opplevd mastetraseen som eit udemokratisk påfunn av byråkratar i Oslo. Ganske mange er også ulukkelege over å få turterrenget sitt eller utsynet frå stølen ødelagt av mastene. Jonstølen i Ulvik der markeringa skal skje neste helg, er ein av stadane som har fått lina tett innpå.

Ventar på politiet

Byggeleiar for Statnett, Lars Aga, bekreftar at arbeidet vart stoppa i dag på grunn av protesten.

— Det er vanskeleg å flytta folk og utstyr til andre stader langs lina for å jobba der, seier han.

Støttar du protestane? Sei di meining.