Strandsonebestemmelsene er kraftig innskjerpet de seneste årene, og i dag krever enhver dispensasjon fra bygging i strandsonen at det utarbeides reguleringsplan.

— Er det en rekke ulovlige tiltak innenfor et avgrenset område, kan det være aktuelt å lage en samlet reguleringsplan for å kunne avklare om alle tiltakene kan gjøres lovlige. Da er det òg mulig å ta hensyn til allmennhetens tilgang til strandsonen, sier byråd Filip Rygg.

Rygg peker på at det kan være mange formildende omstendigheter når det gjelder bygging i strandsonen.

— Noen kan ha kjøpt et naust for 20 år siden i god tro.

- Hva med de mer grove ulovlighetene?

— Har du tatt deg til rette i et friluftsområde, tror jeg ingen plan vil kunne hjelpe deg til lovlighet, sier Rygg.

— Da må tiltaket fjernes.