På Dale var 1. mai like stor, kanskje vel så det, som 17. mai. Men vinters dagen var det ein annan fest som var minst like stor: Dalerennet i Solliabakken rett opp for Skyttarplassen ved Bergsdalsvegen. Det var stas og moro ei heil helg, med langrenn om laurdagen og hopp på søndagen. Og etterpå var det premieutdeling frå ”Peratrappå”, og skiseksa i Dalehallen. For 50 år sidan, tidlig på ettervinteren i 1959 var det ekstra stas, for rennet var også jubileumsmarkering for det 50 år gamle Dale Idrettslag, som dermed har 100 års jubileum i år. Hopprennet var makelaust, dei beste hopparane frå Vestlandet var med. Det ingen visste, var at dette skulle verta det siste hopprennet i Sollibakken ..

Nokon overveldande stor bakke var det ikkje, sant å seia. Dei kunne hoppa om lag 50 meter der, men det var også fordelen han hadde, dei fleste som var gode eller nokolunde gode kunne setja utfor der. Det var noko heilt anna med den svære Bavallsbakken på Voss, der var hopplengdene og farten på hoppkanten altfor stor for dei fleste. Så dei reiste helst til Solliabakken.

Høgdepunktet over alle høgdepunkt var utdeling av det dalingane fram leis kallar for ”Fabrikkpokalen”. Det var ein vandrepokal som måtte vinnast tre gonger, og han hadde vore på rundgang heilt sidan 1934, då John Helle frå Odda fekk det første nappet. Pokalen gjekk vidare alt neste året, då var vinnaren ein harding som skulle verta landskjent med mykje anna enn hopp: Sverre L. Mo frå Norheimsund, mangeårig stortingsmann og kjend rutebileigar.

I 1959 trudde alle at no skulle pokalen hamna til odel og eige heime hjå ein av dei som sette utfor. Det var fire som hadde to napp i Fabrikkpokalen: Nils Breistein frå Dale, Hans Kaarstein frå Voss, John Helle frå Odda/Sauda og Henri Rønningen frå Fana. Fleire av dei var favorittar til å vinna i 1959. Men dei rekna ikkje med ein annan fanabu, ein av dei vidkjende roarbrørne Kråkenes, Sverre denne gongen.

Han vann like godt heile rennet , rett nok så vidt det var framfor fanabuen Rønningen. Dermed kunne han slutta seg til rekkja over dei med to napp, så no var dei fem i alt. Alle rekna med at neste år ville ein av dei vinna pokalen til odel og eige, og dalingane var så patriotiske at dei venta at Nils Breistein skulle klara det.

Dessutan skulle bakken gjerast større og betre. Heimevernet skulle ta seg av sprengning, Bruvik kommune ytte 6 000 kroner, tippemidlar på 6 000 kroner ville dei få, så kostnaden på 15 680 var det ikkje noko problem å få ordna. Arbeidet kom i gang, og så gjekk det gale. Mistydingar omnkring profilen på bakken gjorde at han rett og slett vart ubrukande. Ein mindre bakke, som dei seinare kalla Solliakollen, var der, men han var det stort sett berre gutar og juniorar som brukte. Tida for Solliarenna var over.

Men kva skulle ein gjera med Fabrikkpokalen? Sverre Kråkenes erta dalingane litt: Statuttane for pokalen sa at vandrepokalen skulle gjevest vidare til neste vinnar. Men når det ikkje vart nokon ”neste vinnar”, var det vel like godt at Sverre Kråkenes hadde han ståande i samlinga si? Men litt etter litt ordna det seg, så no er den legendariske pokalen tilbake på Dale. Eit av jubileumsynskja er at dei greier å finna eit godt lokale for heile pokalsamlinga der Fabrikkpokalen kan få ein heidersplass ..

Det finst mange andre gjeve premiar i samlinga også, for i lange tider hadde Dale IL eitt av dei beste klubblaga i renn rundt omkring… Dalingane er enno stolte over den gongen dei kunne knivast til og med med karane på Kongsberg. Dalingane ymta frampå om at dei kunne ta ein kamp med ti mann på kvart lag, men då svara dei på Kongsberg at dei ikkje kunne stilla så mange. Ikkje noko problem, svara dalingane – de kan få låna nokre frå oss!

På Dale har dei aldri mangla hoppbakkar. Olav Ulrik Søvik har rekna opp meir enn 20 bakkar på Dale og Skyttarplassen (”Arabien” og ”Sibirien” som det heiter på Dale). Nokre av dei var noko større, dei første bakkane der ein kunne hoppa over 30 meter, låg på Storefossen, 5 bratte kilometer opp frå Dale, og innover ein times gange til ”Høyden”, med to bakkar i reserve. ”Polleruden” opp for kraftstasjonen på Dale var også ein god bakke.

Kvifor gjekk det ut med hoppsporten i Hordaland? Det er mange teoriar, men den mest trulege er at storbakkane vart for store, og dei mindre bakkane for små – hoppsporten levde stort sett vidare berre for ein idrett for gutar og juniorar. Like viktig var det at alpinsporten og skiskytinga tok meir over, og alpinsporten var knytt til dei store anlegga med skitrekk og heisar, slik som på Voss og seinare på Kvamskogen. Dessutan kom det idrettshallar, og gjorde vinteridrettar til noko som kunne haldast innandørs. 1959-rennet i Solliabakken var eit vakkert punktum på ei stolt idrettshistorie.

Illustrasjonsfoto