– Mange sier at det er konen som har bulket bilen. Men det er ikke alltid jeg tror på dem, humrer daglig leder ved Damsgård Karosseri, Jan Magnus Lund.

Bulkene han og kollegene retter ut bærer ofte preg av travle og lett stressede bilførere. Ryggeskader, handlevognbulker og karakteristiske blå striper fra City Park er blant gjengangerne.

Til tross for travle dager på verkstedet, krasjer hordalendinger sjeldnere enn nordmenn flest. Sammen med sogningene og fjordingene ligger de på bunn av bulkelistene i fersk statistikk utarbeidet av If Skadeforsikring.

– Det tyder på en god trafikkultur i disse to fylkene, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If.

– Kanskje er det målrettet arbeid fra flere etater og organisasjoner over lang tid som nå gir resultater, kommenterer distriktsleder Arne Aase i Trygg Trafikk.

Utsetter småskader

Forsikringsselskapene mottok i 2008 nærmere 700.000 meldinger om trafikkskader. Det er en økning på hele 10,5 prosent fra året før. Aller mest smeller det i Oslo.

– Bergen er landets nest største by, så en skulle tro at det også her er store skadeutbetalinger. Men slik er det altså ikke, sier Vennesland.

Til sammen koster skadene elleve milliarder kroner i året, eller 700 kroner i minuttet.

– Mange utsetter å fikse småskader, sier Lund fra Damsgård Karosseri. Snittskadene på verkstedet ligger på rundt 20.000. Men uheldige bilførere blir ikke mugne av den grunn.

– De er stort sett bare glade for å få fikset skaden, sier Lund.

Mannfolk bak rattet

Unge er ikke lenger overrepresentert i den totale skadestatistikken. Heller ikke damer bak rattet er en fare for bilen. De alle fleste bulkene forårsakes nemlig av menn mellom 30 og 50 år.

– De er særlig innblandet i kollisjoner der vikeplikten ikke er overholdt. Dette er voksne folk med lang erfaring i trafikken, men de overvurderer både egne og bilens ferdigheter når de skal inn på forkjørsvei eller skifte felt, sier skadesjef Arnesen.

De yngste bilførerne dominerer derimot når det gjelder påkjørsler bakfra.

– Det skyldes trolig mer aggressiv kjøring fra de unge, sier Arnesen.

For kort avstand til forankjørende bil og for høy fart er hovedårsaken til disse trafikkulykkene. De skjer vanligvis mellom klokken 1400 og 1600.

– Da er det rushtrafikk, og mange vil raskest mulig hjem, er Ifs teori.

Utforkjøringer farligst

En av fire skader i trafikken skyldes manglende bruk av blinklys. Bilistene slurver særlig med å blinke seg inn og ut av rundkjøringer.

Men det er utforkjøringer som gir størst skadeomfang, både på personer og kjøretøyer. To av ti ulykker hører hjemme i denne kategorien. Aller mest kjøres det av veien i de to Agder-fylkene.

– Også her ligger Hordaland og Sogn og Fjordane godt an. Vestlandsnaturen er vill og vanskelig, men kanskje fører den til at bilistene senker farten. Kjører du utfor på vestlandsveiene, kan det få fatale følger, sier Emma Elisabeth Vennesland.

ODD E. NERBØ