Fossen har gjenoppstått som en mektig naturopplevelse. Regnet har fylt opp BKK-magasiner slik at de renner over.

I forrige uke utløste regnet flom og ras. Vannmassene førte til tragedier der menneskeliv gikk tapt og store verdier ødelagt. Denne uken har regnet fortsatt på Vestlandet.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. All nedbøren har ført til at mange av BKKs kraftmagasiner er blitt fylt opp. I flere av magasinene renner vannet over demningene. Så store vannmasser er lagret i magasinene til BKK at vi unngår kraftkrise til vinteren.

— Vi kunne faktisk tenkt oss at det regnet litt mindre enn det gjør, sier seksjonssjef Olav Vatshelle i BKK Produksjon til Bergens Tidende.

— BKK-magasinene er velfylte. Noen er så full at de renner over. I Stordalen i Matrefjellene renner det over med 20 cm. I slutten av forrige uke var overvannet 70 cm. Også i Samnanger renner det over demningen, sier Vatshelle.

— Overløpsvannet renner til havet uten at vi kan utnytte det til kraftproduksjon. Dermed går vi glipp av inntekter fra all nedbøren. I vårt område har det i løpet av de siste dagene rent vann i havet til en verdi av flere millioner kroner, sier han.

50-års flom

— Flere av vassdragene våre fikk vannmengder som tilsvarer et nivå som inntreffer sjeldnere enn hvert 50. år. Takket være gode værprognoser, kunne vi ta høyde for at det kunne bli flom i de regulerte vassdragene. Vi holdt store vannmengder tilbake i noen magasiner slik at vi unngikk flomskader i disse vassdragene. Blant annet var det plass til mye vann i Hamlagrø-magasinet. Dermed unngikk vi rekordoverløp, sier Vatshelle.

— Ved et uheldig sammentreff, gikk vi glipp av inntekter også av en annen grunn. Statkrafts stamledning sørover Vestlandet ble rammet av ras og ble satt ut av drift mens vannet flommet på det mest intense. Produksjons- og eksportmulighetene som de store vannmassene kunne muliggjort, ble spolert i noen dager. Ledningen er for øvrig nå reparert, sier Vatshelle.

- Ingen kraftkrise i vinter

— For øyeblikket har vi betydelig overskudd på vann og prøver å selge kraft både innenlands og å eksportere til våre naboland.

— Dere selger vel ikke så mye at det blir kraftkrise til vinteren?

— Nei, vi har så god magasinfylling at det er nok til vinteren. Vi skal klare å levere strøm selv om det blir en tørrere senhøst og vinter enn normalt, sier han.

— Vil vi få billigere strøm når det er så mye vann i magasinene?

— Mandag lå strømprisen på 23,2 øre pr. kilowatttime på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Børsen opererer med en prisprognose på 30 øre i desember, sier Olav Vatshelle.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sin vannmagasinstatistikk viser at det i slutten av uke 36 - uken før den enorme nedbøren i forrige uke - lå fyllingsgraden i hele landet på 85,9 prosent - en prosent høyere enn i fjor. For Vest-Norge var fyllingsgraden på 87,4 mot 86,0 tilsvarende samme uke i fjor.

Høy magasinfylling

NVE offentliggjorde i går fyllingsgraden for uke 37, målt ved slutten av forrige uke. Tallene gjenspeiler at det kom mye nedbør den uken. Statistikken viser at vannkraftmagasinene i Vest-Norge hadde en fyllingsgrad på 90,5 prosent i uke 37.

Stasjonsleder Frode Langhelle ved Matre kraftstasjon sier til Bergens Tidende at det går år og dag mellom hver gang det er overløp ved BKKs kraftmagasiner i Matreområdet.

Arne Nilsen
Arne Nilsen