For bare en måned siden tildelte Norsk Hydro det store nederlandske entreprenørselskapet Van Oord ACZ oppdraget med å bygge steininstallasjoner på havbunnen for det gigantiske prosjektet. Kontrakten er verd 700 millioner kroner. Og det var «Rocknes» som skulle gjøre grovarbeidet.

«Rocknes» var et av verden største skip i sin klasse, og ble operert fra Bergen av Jebsens Beltships AS. Det var spesialkonstruert for byggeoppdrag til havs, spesielt for oljeindustrien. For Ormen Lange-prosjektet skulle «Rocknes» bidra med å frakte steinmasse for støtte og beskyttelse av rørledninger og kabler mellom selve oljefeltet og landanlegget i Nyhamna i Midt-Norge.

Kontrakten om fattet omfattet transport av hele 2,8 millioner stein og løsmasse fra steinbrudd langs norskekysten ut til anlegget. Det var «Rocknes» og søsterskipet «Tertnes» som skulle gjøre denne jobben. Arbeidet skulle foregå fra i år og frem til 2007.

«Rocknes» ble ifølge shippingmagasinet Hart's E&P Nett bygget ved et tysk skipsbyggeri i 2001. Den gang het det «Kvitnes», og var verdens største såkalte «flexible fall pipe vessel» (FFPV), spesialskip konstruert for å håndtere enorme mengder stein og fyllmasse på enklest mulig måte.

Bare ett år etter ble skipet bygd om ved Verolme Boetlek-verftet i Rotterdam, og utstyrt med bedre teknologi, etter bestilling fra Van Oord ACZ. Skipetvar på 28.500 dødvekttonn, 40 prosent mer enn andre skip i samme klasse.

Hvordan Van Oord ACZ og Jebsens Beltships skal klare sine forpliktelser overfor Norsk Hydro og Ormen Lange-prosjektet er en av utfordringene rederiet må finne ut av i ukene som kommer.