Politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård, som hjalp BT med statistikken fra ungdomsseksjonen, legger seg helt flat.

— Jeg gjorde en feil da jeg hentet ut dataene. Denne feilen er min og min alene. Jeg beklager at jeg ikke ble oppmerksom på det, sier Losnegård.

Tall for alle

BT skulle få tall om ran utført av unge under 18 år i Bergen kommune ved utgangen av april i år. I stedet fikk vi tallene for alle ran - uavhengig av alder.

Det gjør at hele grunnlaget for å skrive om en eksplosjon i barneran faller bort.

— Når jeg nå er blitt gjort oppmerksom på feilen av kolleger, ser jeg at det ikke er grunnlag for å snakke om noen spesiell ransutvikling blant ungdom i det hele tatt, sier Losnegård, som leder det forebyggende arbeidet ved ungdomsseksjonen i Bergen sentrum.

Morten Ørn ved analyseseksjonen i Hordaland politidistrikt har sjekket tallene for rans- og utpressingssaker med unge under 18 år i Bergen, og kommet til dette: Per 30. april i år har det vært fire ranssaker med gjerningsmenn under 18 år involvert. Disse fire sakene har resultert i syv anmeldelser. De tilsvarende tallene for samme periode i fjor var seks ranssaker og ni anmeldelser. Det spesielle i fjor var at det ikke kom flere ranssaker etter 30. april.

På bakgrunn av en gjennomgang av rans- og utpressingsstatistikken helt tilbake til 2004, sier Ørn dette om aldersgruppen under 18 år:

— Det er vanskelig å se noen spesiell trend for rans- og utpressingssakene. Det er ikke særlig grunn til dramatikk på dette feltet.

Riktig om vold

Det er uansett et faktum, slik det sto i artikkelen, at tallet på voldsanmeldelser mot tenåringer under 18 år har økt markant fra i fjor til i år. Økningen gjelder både antallet voldssaker og hvor mange anmeldelser som er kommet i etterkant av sakene.

Voldsøkningen er stor også om vi sammenligner med gjennomsnittet for fireårsperioden 2004-2007. Kun i 2004 var antallet voldssaker og -anmeldelser i perioden januar-april i nærheten av årets nivå.

— Vi ser en tendens til økning i Bergen kommune, og spesielt i området som dekkes av Bergen sentrum politistasjon, sier Ørn.

FAKSIMILE: BT i gar.