Algene storkoser seg i Smålungeren om dagen, og vannet er derfor bare blitt grønnere og grønnere den siste tiden. Professor i ferskvannsøkologi ved Universitetet i Bergen, Per Jakobsen, vet hvem som har skylden.

— Grunnen er at det er for mye stingsild i vannet. Stingsilden spiser dyreplankton, som igjen spiser alger. Men fordi stingsilden ikke har noen naturlige fiender i vannet, blir det for lite dyreplankton og algene får dermed spre seg som de vil, sier Jakobsen.

Ble satt ut ørret

Stingsilden er kommet fra sjøen for lang tid tilbake, og finnes derfor naturlig i vannet. Jakobsen kan fortelle at kommunen tidlig på nittitallet satte ut regnbueørret i Smålungeren for å begrense stingsildbestanden.

— Det førte til at vannet ble klart og fint igjen, sier Jakobsen.

Det ble satt ut så mye ørret at det til og med ble arrangert fiskekonkurranse i det lille vannet i 1993.

Problemet er at regnbueørreten ikke klarer å formere seg i Smålungeren.

— For at man skal kunne hindre at algene sprer seg, må man derfor sette ut ørret med jevne mellomrom, sier professoren.

Han sier videre at det er høysesong for alger nå, men at de dør på senhøsten og vinteren hovedsakelig som følge av for lite lys. Men om våren kommer de tilbake igjen.

Ingen planer

Det er ikke aktuelt for kommunen å sette ut regnbueørret, eller gjøre andre ting for å få bort algene, i nær fremtid.

— Vi har ingen konkrete planer om bedring av vannkvaliteten i Smålungeren, men har leid inn et tysk firma til å se på mulighetene for å løfte vann fra Storelungeren til Smålungeren i forbindelsen med planarbeid for Nygårdstangen. Så langt er dette bare innspil, sier plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes.

Men hun utelukker ikke at arbeidet med Nygårdstangen på sikt kan føre til konkrete tiltak også for Smålungeren.

FOR MYE STINGSILD: Stingsilden har ingen naturlige fiender i Smålungeren og tar for seg av dyreplankton, noe som fører til at algebestanden får vokse som den vil.
BORGHILD BERGE
GRØNNALGER: Algene har gode tider i Smålungeren om dagen.
BORGHILD BERGE