Naturfotografen er på jobb ved Smålungeren. Med filmkameraet sitt fanger han inn en scene som ikke er uvanlig i dette strøket — folk som mater duer, måser og spurver. Det samme kameraet har imidlertid i et helt år surret og filmet dyr og fugler til nær sagt alle døgnets timer flere steder i Bergen sentrum. Resultatet blir en fjernsynsfilm om det yrende dyrelivet i sentrum av Norges nest største by.

Fotograf Magne Helge Sleire i produksjonsselskapet Corax Videoproduksjon AS har produsert mange fjernsynsfilmer til NRK og TV 2. Han var med på TV 2s vinnerlag som tok førsteprisen i «Gullruten» for beste faktaprogram i fjor. I et år har han samlet råfilm til et program i NRK Fjernsynets faste serie «Ut i naturen». Filmen fokuserer på det rike dyre- og fuglelivet i Bergen sentrum.

- Viktig med grønne lunger

Magne Helge Sleire er født og oppvokst i søndre bydel, men er nå bosatt i Masfjorden. Naturfotografen forteller til Bergens Tidende at han med filmen har tatt mål av seg å vise hvordan mennesker, dyr og fugler lever i harmoni i sentrum av byen.

— Det er mye liv i sentrum. Jeg ønsker å vise at så lenge dyr og fugler trives i Bergen, vil det også være godt for menneskene å bo her. Hvis dyr og fugler skulle begynne å skygge unna sentrum, da ville også menneskene få et problem, sier Sleire.

— Grønne lunger i byen er svært viktige å ta vare på. Hvis det blir for mange sterile områder uten trær og annet grønt, da vil vi også få færre dyr og fugler i Bergen, sier Sleire.

Dramatisk redningsaksjon

I fjor sommer fortalte BT om et tjeldpar som hadde valgt å bygge rede i et høyrisikoområde for nyfødte sjøfugler: I midtrabatten mellom de fire kjørefeltene i Fritz C. Riebers vei - Rv 555 - langs Sjølinjen. Mellom drønnende vogntog, lastebiler, personbiler og motorsykler i høy hastighet, lå tjelden og rugde sine egg.

Enhver kan tenke seg hvilken dramatikk som kunne oppstå for tjeldefamilien idet de små dunkledde sprengte seg ut av egget og tok til å bevege seg rundt utenfor redet.

— Den truete tjeldfamilien BT skrev om, er ett av innslagene i filmen. Vi måtte avverge en tragedie. Derfor organiserte vi en dramatisk redningsaksjon med politiets hjelp, forteller Sleire.

— Grytidlig en morgen stanset politiet all trafikk på riksveien. En politimann og en av mine medhjelpere flyttet de to tjeld-ungene fra midtrabatten i veien og de 20 meterne ned i fjæren. Flytteoperasjonen ble filmet. Med jevne mellomrom filmet jeg tjeldungene helt til de var blitt flygedyktige. Redningsaksjonen var altså vellykket, forteller Sleire.

Fugler rydder gatene

Måker, kråker og skjor overtar bygatene når folk går hjem for å sove og biltrafikken stilner av i de sene nattetimer. Da starter fuglene oppryddingen av alt rot og skrot mennesker har lagt fra seg. Fuglene forsyner seg av alt de finner spiselig i bosset.

— På sett og vis er fuglene en del av renovasjonsvesenet. Fuglene begynner, og kommunens folk overtar ryddingen av byrommene, sier Sleire.

— Når turfolket er gått ned fra Løvstakken i lyse kvelder om våren, overtar orrfuglene området. Ikke langt fra sentrum og med bygatene som bakteppe, spiller orrhanene så fjærene fyker. For de kjempende fjærbuntene gjelder det å sikre seg orrhønenes gunst. Den intense kampen foregår bare noe hundre meter fra bygatene på Gyldenpris, sier han.

Kråker inntar byen

— Kråkene har funnet det attraktivt å overnatte i byen. Tidligere skjedde det på Nattlandsfjellet. Nå er kråkene blitt mer urbane og har flyttet helt ned til sentrum. Tusenvis av kråker overnatter i Middelalderskogen bak Domkirken. Om morgenen sprer de seg til alle kanter i bydelene. Og returnerer til nattkvarteret bak kirken. I filmen vil du se kråkene på bare 30 meters avstand sitte i ro og betrakte bergensere som haster hjem fra arbeid til fots og med bil, sier han.

- Duer er renholdere

— Duer har en spesiell plass i filmen. De er en slags renholdere. Duene plukker alle smuler som ligger på bakken. De er altså med på å holde byen ren. Hadde ikke de fjernet smulene, ville rottene ha gjort seg nytte av dem. Det er bedre med duer enn med rotter, sier Sleire.

— Mange ornitologer er bekymret for gråspurvens fremtid. Jeg har filmet gråspurvhanner i fullt vårspill i Nordnesparken. Der fant jeg flokker på mer enn 60 individer, sier Sleire entusiastisk.

— Ikke så mange vet at det er en stor bestand av piggsvin i Nygårdsparken. Jeg har talt 60 piggsvin der, sier han.

Alt dette blir altså å se i fjernsynsfilmen «Det kryr av liv i sentrum». Den blir vist ut på høsten en gang i NRK.

NATURFOTOGRAFEN: Magne Helge Sleire samler grunnlagsmateriale til filmen om fugle- og dyrelivet i Bergen, og fester til filmrullen festmåltidet for fuglene som Karl Haugland sørget for.
ORRELEIK: På Løvstakken, bare noen hundre meter fra bebyggelsen, utspiller det seg hver vår en voldsom kamp om orrhønenes gunst. FOTO: HELGE MAGNE SLEIRE
BYPIGGSVIN: Med bebyggelsen på Gyldenpris i bakgrunnen stabber dette piggsvinet rundt i Nygårdsparken sammen med en hel skokk artsfrender. FOTO: HELGE MAGNE SLEIRE