Mens barnehagene har en statlig fastsatt makspris på 2330 kroner i måneden, står kommunene fritt til å fastsette prisene på SFO selv.

Som Bergens Tidende viste lørdag, er det tusen kroner i forskjell på billigste og dyreste SFO i de største kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Men det varierer også stort hva som inkluderes i prisen.

Os kommune kom ut med nest billigste SFO i prissammenligningen, men en rekke foreldre har påpekt at dette ikke stemmer. Den oppgitte prisen for en fulltidsplass inkluderer nemlig bare tilbud fra klokken 08.00 — 16.30. Hvis foreldrene ønsker at barna skal komme tidligere, må de betale 550 kroner ekstra i måneden. Prisen på SFO i Os blir dermed 2400, noe som plasserer Os blant de dyreste kommunene.

— Det viser jo at Os ikke har så billig SFO som det ser ut som, sier Renate Bastiansen, en av foreldrene som har tatt kontakt med Bergens Tidende.

- ** Ønske fra foreldrene**

Ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os forklarer ekstraprisen før åtte slik:

— Det har vært et ønske fra foreldrene om å ha differensierte priser. Noen ønsker å bruke tiden maksimalt, andre ønsker ikke å bruke så mange timer på SFO. Dette er en ordning som har vært diskutert i mange år. Vi har gitt anledning til utvidet tid og at man betaler ekstra for det. Foreldrene får ekstra kostnader, men også et bredere tilbud, sier Søviknes.

— Er du enig i at det kan kalles prislureri?

— Vi har en standard pris som gjelder kjernetid. Det er ut fra et ønske om å tilpasse betalingen best mulig til tilbudet den enkelte får.

Os kommune har heller ikke søskenmoderasjon på skolefritidsordningen.

— Det har vært et politisk ønske om at SFO-tilbudet skal være selvfinansiert. Gebyret skal dekke våre reelle kostnader ved tjenestene, derfor har vi valgt å ikke ha søskenmoderasjon på SFO, sier ordføreren.

Ekstra for feriene

I Bergen er både morgen, ettermiddag og ferier inkludert i SFO-prisen på 1855 kroner i måneden, mens mange kommuner tar ekstra betalt for opphold i feriene. Det gjelder kommuner som Førde, Kvinnherad og Bømlo. Fjell kommune havnet som aller billigste i BTs prissammenligning, men her koster det 700 kroner ekstra i uken dersom barna begynner på SFO før skolestart.

–- De som går på SFO betaler kun for halve juni og halve august, til forskjell fra Bergen hvor foreldrene betaler for hele juni og hele august. De som ikke benytter SFO i ferien betaler ikke for det, mens de som gjør det betaler 700 kroner pr. uke. Ikke alle benytter seg av SFO i ferien. Hvis man ser på prisen totalt sett over et år, kommer vi likevel best ut, sier Fjell-ordfører Eli Årdal Berland (H).

I Fjell er det heller ikke tilbud om SFO for førsteklassingene før skolen begynner, kun for barna fra 2. – 4. klasse.

—  Førsteklassingene har SFO-plass fra skolestart. Det er spesielt å begynne på skolen, og de skal ha tilvenning der. De betaler ikke for SFO før skolestart heller, kommenterer ordføreren.