Et enstemmig samferdselsutvalg sa onsdag ja til å utrede utvidet bruk av trolleybusser. I dag er det bare seks trolleybusser igjen i Bergen, som trafikkerer linje 2 Strandkaien-Birkelundstoppen. Den linjen er 6,5 kilometer lang.

Koster 850.000

Nye linjer som blir vurdert er Fyllingsdalen, Loddefjord, Nordnes, Marineholmen, Mulen, Slettebakken og rundløype Birkelundstoppen, Paradis, Nesttun og Sædalen.

Utredningen koster 850.000 kroner, og skal være ferdig i juni neste år. Det er søkt om et økonomisk bidrag på 490.000 kroner fra Transnova.Trolleybusser er elektriske busser som kjører med overstrøm fra et ledningsnett, på samme måte som trikker eller Bybanen får sin strøm. Bergen har hatt trolleybusser siden 1950, men i dag er det altså bare en linje igjen.

Skal gi faglig råd

Planen er å utarbeide en studie som ender opp med et faglig råd om fylkeskommunen skal videreføre og utvide driften av trolleybussene eller ikke.

Studien skal gi et bedre grunnlag for å sammenligne trolleybuss med annen bussteknologi. Studien skal ogs¨omfatte tekniske, driftsmessige og økonomiske forhold, og se på hvordan Bybanen kan gi synergieffekter innen teknologi og drift.

Fylkesrådmannen er i forhandlinger med Tide Buss AS om videreføring av kvalitetsavtale på linje 2 utanbudsperioden for gjeldende avtale for rutepakke sentrum som er 2018. Resultatet fra disse forhandlingene vil bli lagt frem som egen sak.