Torsdag varslet Norges Vassdrags— og energidirektorat (NVE) at det blir 10-årsflom i pinsen. Fredag nedjusterer de prognosen.

— Vi sender ut et varsel fredag om at det blir 5-årsflom denne helgen. Det meldes om høye temperaturer. Da smelter snøen som ligger i fjellet, og vannet skal nedover vassdragene og ut i fjorden, sier Stein Beldring, vakthavende hydrolog i NVE.

40 mm mer

Det er Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som er mest utsatt.

— I Vosso-vassdraget kan det bli snøsmelting på 40 millimeter i døgnet. Jeg regner med at det blir det også i de andre vassdragene i disse fylkene. På Vestlandet må vi over 600 meter for å finne snø. På Østlandet ligger den over 1000, sier Beldring. - Kan elvene gå over sine bredder og ødelegge hus og eiendom?

— Vi kan ikke utelukke det, men regner ikke med at det skjer, svarer Befring.

Han sier at det er viktig at kulverter og stikkrenner i vassdragene holdes åpne, slik at vannmassene finner veien nedover og ikke hoper seg opp.

Vil være føre var

— Vi har de siste årene sett at store mengder nedbør, flom, skred og storflom fører til økt risiko for skader på bygninger, veinett, jernbanelinjer og kraftnett. Og det koster dyrt, både for kommunene og enkeltpersoner, sier avdelingsleder i KLP Skadeforsikring, Lars Wiig.

Selskapet sendte fredag ut en pressemelding der det ble henvist til NVEs varsel fra torsdag, men det er altså nedjustert noe siden.

— Vi forholder oss til NVE, men dersom de nedjusterer prognosen, tar vi selvfølgelig hensyn til det. Likevel kan det være greit at folk får vite om dette, slik at man kan være føre var, sier Wiig til bt.no.

Fjoråret ble preget av flere store naturskadehendelser. Erstatningene fra naturskadeordningen etter skader på bygninger og løsøre for hele året kommer på omlag 1,9 millarder kroner. Uværet «Dagmar» første til flest forsikringsskader, med 14 600 skademeldinger og erstatninger på 875 millioner kroner. Ikke siden 1992 har vi sett et år med så store erstatningssummer etter naturskade som i 2011, opplyser KLP Skadeforsikring..