Landsverneplanen for helsetjenester inkluderer 21 bygg ved Haukeland Universitetssykehus. Ett av de mest omstridte er en villa — «Det hvite hus» - fra tidlig 1800-tall. Denne må bort om de eksisterende planene for Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin skal kunne realiseres. Villaen ligger midt på tomten til det planlagte sykehusbygget.

Byrådet i Bergen anbefalte nylig å gå videre med planene, og foreslo villaen flyttet. Forrige uke var representanter fra Riksantikvaren på befaring, og nå venter Haukeland Universitetssykehus i spenning på innstillingen Riksantikvaren gir til Helse- og omsorgsdepartementet.

Teknisk sjef i Helse Bergen, Geir Brügger, tror konklusjonen blir at villaen rives.

— Jeg er optimist, sier han.

Vil verne rød villa

— Under befaringen fikk jeg inntrykk av at representantene fra Riksantikvaren forsto problemet vårt. De mener husets verneverdi er knyttet til plasseringen. Konklusjonen blir derfor enten å verne eller å rive det. Flytting er ikke et reelt alternativ, mener Geir Brügger.

Å bevare villaen og bygge den inne i det nye barne- og ungdomssykehuset, synes han ikke er en god løsning.

— Det vil være ødeleggende for det arkitektoniske uttrykket og jeg ser det ikke som et godt alternativ for noen. Vi har foreslått å heller heve vernestatus til den røde trevillaen som befinner seg i nærheten og er bedre bevart.

Etterslep på 1,5 mrd.

Brügger understreker at sykehuset egentlig ikke har midler til vern. I 2003 ble det kalkulert med at Helse Bergen hadde et etterslep på vedlikehold på 1,5 milliarder kroner. Etterslepet er minst like stort nå.

— For å redusere etterslepet er det bedre for oss å fornye bygningsmassen, og da må vi dessverre ta ut noen gamle bygg, sier Geir Brügger.

Les også:

Til kamp mot sjukehusfreding

Helsevesenet slepp ikkje unna

Vernede bygninger skal brukes

Paul S. Amundsen
Paul S. Amundsen
Paul S. Amundsen