— 850 mennesker trosset et øsende regnvær og la søndagsturen hit, sier fungerende fengselsdirektør Siri Fahlvik Pettersen (49).

Åsane Tidende besøker fengselet noen dager etter arrangementet. Jeg ringer på porten, og blir sluset inn i en trang mellomgang.

— Har du vært her før? spør en blåkledd vakt bak en luke.

— Aldri? følger han opp, noe tvilende.

Reddet av fengselsdirektøren

Jeg leverer fra meg mobiltelefon og førerkort, og får et ID-kort til å ha rundt halsen tilbake. Det kjennes litt klaustrofobisk, og jeg snur meg for å få et siste glimt av dagslyset. Men døren er allerede lukket, og lar seg ikke åpne.

— Har du våpen på deg? spør vakten.

«Fortalte jeg de andre i avisen hvor jeg gikk?» tenker jeg hurtig. Redningen kommer i form av en smilende fengselsdirektør – jeg er sikker på at hun reddet meg fra mange år innenfor murene, mens familie og venner lurte på hvor jeg var blitt av. Jeg har sett det på TV.

— Beklager dette sier hun.

— Jeg skulle ha kommet ned litt før.

Myter og fordommer

Med 240 ansatte er fengselet en av de største arbeidsplassene i Åsane bydel.

— Det er viktig at vi ikke bare ligger her gjemt bak disse murene, sier Pettersen.

— Vi ønsker å være en del av lokalmiljøet. Det er for mye myter og fordommer knyttet til det vi holder på med.

Den åpne dagen ble en stor suksess, med omvisning og salg av varer de innsatte selv har produsert. Fengselet gjør dette hvert annet år som en del av Åsane kulturfestival.

— Vi produserer flotte produkter, og solgte for kr. 40.000 på søndag, sier hun.

Forbrytelse og Staff

Fengselsstraff bærer i seg elementer både av hevn og rettferdighet, noe som kan virke litt gammeltestamentlig i vår tid. Siri Fahlvik Pettersen mener problemet er at vi har så dårlige alternativer til fengsel.

— En ung gutt jeg møtte her kunne ikke lese eller skrive, og hadde telefonnumre til de han kjente skrevet på kroppen. Hvor har han vært før han kom i fengsel? Dette er mer et samfunnsproblem en et kriminelt.

— I romanen «Forbrytelse og straff» av Dostojevskij må hovedpersonen innrømme sin skyld og ta sin straff før han kan komme seg videre i livet. I dag virker det som om ingen tilstår lenger?

— Det er viktig å erkjenne sin skyld, jeg tror det gjør folk mindre bitre. Men det er en vei den enkelte må gå selv.

Frigjørende musikk

En levekårsundersøkelse gjort av forskningsstiftelsen FAFO i 2004 viser at de innsatte har flere levekårsmangler enn befolkningens gjennomsnitt. Dette går på familierelasjoner, utdanning, tilknytning til arbeidslivet og psykiske lidelser.

— Den domfelte er samfunnets viktigste allierte i kampen mot kriminalitet, sier hun.

Prosjektet «Musikk i fengsel og frihet» har vært viktig for å gi innsatte tilbake troen på seg selv og egne muligheter.

— Innsatte lærer her å bruke talentet sitt. Etter at de er løslatt, kan de fortsatt være med i dette nettverket. Flere tidligere innsatte har allerede deltatt på CD-utgivelser med ulike band – uten at jeg kan si hvem de er, avslutter Siri Fahlvik Pettersen, og ønsker meg velkommen tilbake.

— Det sier vi ikke til alle.

HJERTEROM: - Fengselsmuren er formet som et hjerte. Dette symboliserer både samfunnsbeskyttelsen og det at fengselet skal kunne påvirke de innsatte til endring gjennom kjærlighet til arbeidet, sier fengselsdirektør Siri Fahlvik Pettersen (innsatt). Flyfoto utlånt fra Bergen fengsel.