«Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans Majestet Kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet, bemyndiger Stortinget medlemmene av det avtrådte statsråd inntil videre som den norske regjering å utøve den kongelig tillagte myndighet i overenstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lover, — med de endringer som nødvendiggjøres av at foreningen med Sverige under en konge er oppløst, som følge av at kongen har opphørt å fungere som norsk konge.»