Kulturpåvirkningen via leker, TV, filmer og reklame er i stigende grad den samme verden over. Kari fra Norge, Jochen fra Tyskland, Pernille fra Danmark, Barbara fra USA og Hashimoto fra Japan får i økende grad den samme kulturpåvirkningen. Verdens barn har oftere og oftere de samme ønsker, uansett hvor i verden de vokser opp, og den sterkeste påvirkningen kommer fra USA.

— USA dominerer

Gutter og jenter verden over ser på de samme TV-seriene, de påvirkes av de samme reklamene og de vil ha de samme lekene. Harry Potter står høyt på ønskelisten i Brasil, så vel som i Norge. Det lekes med Barbie-dukker i Sør-Korea og i England.

— I det lange perspektiv blir det færre og færre kulturspesifike leketøy. Kort sagt er det USA som dominerer, sier Anna Scott, visepresident for analysefimaet NPD Eurotoys, til Berlingske Tidende. - I det store og hele er det den vestlige kulturen som vinne frem.

Det vises blant annet til at Barbie-produsenten Mattel, har trukket tilbake en asiatisk Barbie fra markedet. Asisatiske barn lekte heller med den blonde amerikanske varianten. - Den blonde Barbie selger like godt i Asia som i USA, sier Peter Broegger, direktør for Mattels Asia-avdeling til Wall Street Journal.

Grenseoverskridende

Forklaringene på utviklingen er mange. Vestlig TV ses i stadig større deler av verden. Vestlige, og særlig amerikanske, filmer er populære. De store leketøysbutikkene har nesten det samme vareutvalget, uansett hvor i verden de er.

— Reklamene er mer grenseoverskridende. Det samme er TV-kanaler som MTV. Vi har vel alle blitt mer globale, sier Charlotte Simonsen fra Legos kommunikasjonsavdeling til Berlingske Tidende. Leketøyssmaken går i retning av mer ensretting. For de store leketøysfabrikantene betyr det at markedsføringen tilrettelegges deretter. Mattel regner med at opp mot 80 prosent av firmaets produksjon har global appell. Kun 20 prosent er rettet mot mer lokale markeder.

Færre krigsleketøy i Tyskland

På den annen side finnes det fortsatt lokale, eller nasjonale preferanser, også blant barna. I Spania og Italia selges det flere dukker enn andre steder. Det kan skyldes at kjernefamilietradisjonen står sterkt i disse landene, tror Anna Scott fra NPD Eurotoys. I Tyskland gjør landets sterke pasifistiske tradisjon de siste 50 årene at foreldrene vegrer seg mot å gi sine barn krigsleketøy.